AWL1 Quantum Generator

AWL1 Quantum Generator

Dostává se Vám do rukou specifický přístroj, který přenáší frekvence zvuků, barev, obrazů a informací do organismu. Pomoci zpětné vazby se frekvenčně harmonizuje tělo i psychika. Frekvence přenášíme do organismu přes elektrody, nebo i bezkontaktně kvantovým telemetrickým způsobem.

Přenášené informace harmonizují tělo, ale také pozitivně ovlivňují podvědomí, duši. Pomáhají rozpouštět tělesné i různé psychické bloky. Byly zde využité informace staré tisíce let a zpracovány do programu, který se dá lehce uživatelsky ovládat. Mohou jej používat i lidé, kteří nemají znalosti v oblasti medicíny. Ti většinou používají automatický režim. Profesionálové mají možnost vlastního nastavení dle svých znalostí.

Harmonizace probíhá na několika úrovních – jako rezonance, barva, symbol, holografická matrice, nebo jako informační léčba. Záleží na každém člověku, zdá tyto vysílané informace z přístroje přijímá, nebo se jim brání. Čím více se otevře, stejnorodě se naladí na léčivé energie, je úspěšnost terapie větší. Přístroj pracuje jako vysílač a přijímač. Vysílač vysílá signál a je to jen na vás, jestli vaše „rádio“ naladíte na program z rádia a nebo si naladíte jinou stanici.

Na stejném principu funguje modlitba. Někdo se za Vás modlí, přeje Vám uzdravení, posílá Vám lásku a harmonii. Pokud jste nastaveni ve stejnorodých energiích, pak v té chvíli smíte přijmout to, co je k Vám vysíláno. Proces uzdravení pak probíhá samozřejmě daleko rychleji a s větším účinkem. Dokonce je to vědecky prokázané. V jedné americké nemocnici udělali zajímavý pokus: Byli vybráni pacienti, za které se modlila skupina lidí. Tito pacienti opouštěli nemocnici průměrně o tři dny dříve, neměli tolik pooperačních problémů a byli psychicky na tom daleko lépe, než ti, za které se nikdo nemodlil.

Z pohledu Božích Zákonů signalizuje nemoc vnitřní i vnější nerovnováhu, disharmonii a odklon. Každá nemoc je dar, upozorňuje nás, že chybujeme a skrze řeč těla nám pomáhá určit kde, poukazuje na skutečné důvody jeho nerovnováhy, které pramení vždy z psychiky. Opravdové uzdravení nemůže přijít zvenčí, ale musí vyplynout zevnitř prostřednictvím změn jednotlivce a to jak v citovém, myšlenkovém, slovním projevu, tak i v činech. Skutečně uzdravit se může každý člověk jen sám, nikdo to za nás neudělá. Pokud budeme žít podle těchto zákonů, získáme nejen pevné zdraví, ale i radost a pokoj. Tento generátor může být v tomto procesu skvělým pomocníkem, abychom získali sílu nemoc zvládnout a nebyli ne-mocní, tedy abychom se stali mocnými nad sebou samými.

Doporučení pro všechny terapeuty. Přijeďte si přístroj vyzkoušet osobně na nějakém předváděcím semináři, abyste poznali obrovský potenciál možnosti jeho využití a mohli si změřit účinnost různých harmonizací po 10 minutách působení. Může to být nějakým oblíbeným biorezonančním přístrojem, například Bicomem, Oberonem, Dynamikou, EAV, EKG svalovým testem nebo i automatickou kresbou.

Aby se program dobře obsluhoval, byl rozdělen do 82 kategorií a Vy si můžete vybrat, které použijete k harmonizaci. Některé jsou jednoduché a přenášejí jen frekvence a informace ovoce, zeleniny, bylinek. Anebo jsou i velmi složité programy, například oprava meridiánů, čaker, které jsou blokovány nějakými nepříjemnými událostmi, jež jsme prožili my nebo naši předkové a ty se následně přepsaly do našeho genetického kódu.

Pokud dané kategorii rozumíte, můžete vybrat dle intuice a zkušenosti. Pokud s ní nemáte žádné zkušenosti a chcete ji použít, zatrhněte vše, co kategorie obsahuje, a klikněte na ikonu Uložit. Program projíždí každou takto označenou kategorii a na základě zpětné vazby pouští tu správnou informaci nebo frekvence, kterou právě klient v daný moment potřebuje. Pokud to již nepotřebuje, automaticky se frekvence vypne. Máte v rukou přístroj, který má milióny možnosti nastavení. Držte se ale pravidla „někdy je více použít méně“.

Může se stát, že po spuštění některého z programu, který obsahuje psychickou harmonizaci, se můžete začít cítit unaveni, nebo plakat. Není to na závadu, tím spouštíme očistný proces, který na rozdíl od alopatické medicíny problémy tlačí zevnitř, tedy z těla ven. Proto se mohou krátkodobě projevit  mírným zhoršením místa, kde byly bloky např. v psychice, jedinec se může začít nekontrolovatelně smát, (zablokovaná radost)  plakat, vztekat se apod. alergické onemocnění se může projevit krátkodobým zhoršením atd. Tyto reakce naskakují většinou u prvních harmonizací.

Každý klient, který přichází, Vám dává svoji důvěru a očekává od Vás pomoc. Stáváte se jeho průvodcem na cestě k uzdravení. Při pohovoru s klientem byste ho měli vést k tomu, že nemoc není jen dysfunkce nějakého orgánu, ale všechny naše složky – tělo, duch i duše jsou ve vzájemně interakci a nemůžeme je od sebe oddělovat. Stav duše, psychika, se odráží na stavu těla. Člověka smíme léčit jako celek, to je princip celostní medicíny. Až mu pomůžeme vyléčit se, nastává jeho čas, čas uzdravení, jen a jen každý sám za sebe. Nikdo nemůže toho druhého uzdravit. Léčit ano, ale uzdravit ne. Veďme klienty k zamýšlení, co by měli v životě změnit. Například jídelníček, více relaxace, cvičení, ale i odpuštění sobě, druhým, naučit se milovat sebe sama – nemyslím posilování ega, ale dělat si pravidelně radost, prostě se od základu změnit.

Někteří chtějí na sobě pracovat, ale nemají potřebnou sílu, aby to dokázali. Právě pro tyto lidi je program určen. Je to pomoc pro ty, co chtějí něco ve svém životě změnit. Pokud není chtění, tak to nefunguje. Je zajímavé, že čím lidé víc věří, že jim může být pomoženo, tím rychleji probíhá uzdravení. Není to jen placebo efekt pro samoléčení, ale nic nebrání tomu, aby tento program začal zbavovat tělo psychických virů a restartoval celý organismus.

Někteří klienti mají před terapií strach a jsou sevření. Neví, co se bude dít a jak to bude probíhat. Proto je dobré před spuštěním programu jednoduše vysvětlit na jakém principu program funguje, co mohou očekávat a navodit atmosféru klidu a pokoje. Pak vše probíhá daleko rychleji. Citliví jedinci mohou vnímat působení harmonizace v různých částech těla velmi intenzivně, ti méně citliví mohou po skončení vnímat celkové zklidnění, větší radost, harmonii.