Návod k obsluze

AWL1 – Quantum Multifunction Generator

Program je přizpůsoben i dotykovým obrazovkám. Je ho možné nainstalovat do kvalitnějších tabletů, které mají Windows. Potom mezi Vámi a klientem nevzniká žádná bariéra. Při společném rozhovoru sem tam kliknete na nějakou ikonu a nastavíte nějakou harmonizační léčbu, kterou můžete už během hovoru telemetricky aplikovat. Během několika minut můžete u klienta pozorovat viditelné změny.

Kliknutím na tlačítko Start se dostaneme na stránku Klienti-data. Ve spodní části se nachází ikona Nový. Klikneme-li na ní, zobrazí se nám tabulka, do které napíšeme jméno, příjmení, datum narození, bydliště a všechny potřebné iniciály klienta. Tyto iniciály jsou velmi důležité a slouží ke kvantovému přenosu informací. Minimum je vyplnit aspoň první tři kolonky. Ostatní slouží k ukotvení prvních tří kolonek a bydliště je nutné k vyrušení patogenních zón a vyčištění daného prostoru, kde člověk žije. Je to pomoci programu Zóny, který najdete dále v databázi programů. Pokud si můžete klienta vyfotit nebo Vám pošle svou osobní fotku, pak je to velmi dobré, nebo i po delší době si vzpomenete, o koho se jedná a program si ho dokáže najít i bez dalších iniciálu. K přenesení této fotografie do programu slouží ikona Fotografie. Několik centimetru pod ní se nachází políčko Interval (dny). Zde můžeme nastavit, že se klient bude léčit každý druhý nebo třetí den. Běžné nastavení je 1, to znamená každý den. Pokud svítí zelené pole s datumem o políčko níže, znamená to, že se klient léčí. Pokud nesvítí zelená barva s datumem, tak se neléčí. Pod zeleným polem s datumem se nachází tlačítko Kvantový přenos. Na tento je vždy potřeba kliknout při přidávání klienta a nastavit kvantový přenos vybráním a zatržením, jaký chceme kvantový přenos použít. Je tam nastaven jen jeden. Když jich použijete více, bude přenos silnější. Je tam také možnost si vybrat, že léčba bude probíhat i zpětně v čase 30, 60 nebo 90 dnů. Zatrhněte jen jednu z možností. Také je možné posílit léčbu vytvořením virtuálních klonů. Po vybraní kvantových přenosů nezapomeňte uložit. Poznámky. Po jejím otevření si můžete zapsat diagnózu klienta, prodělané operace, léky atd.  

Pod tlačítkem kvantové nastavení máme tlačítko Základní nastavení. Po vypsaní základních údajů o klientovi můžete nebo nemusíte kliknout na tuto ikonu. Pokud to uděláte, tak se Vám nastaví základní harmonizace u klienta a Vy si potom nastavíte už jen jeho specifické problémy, případně další kategorie, které uznáte za vhodné pro harmonizaci klienta. To Vám ušetří spoustu času. Pokud na to tlačítko nekliknete, tak po otevření budete mít úplně čistou databází. Tlačítko Základní nastavení můžete zatrhnout i kdykoliv později.

Pokud máte iniciály vyplněné, klikněte na tlačítko uložit a jméno se objeví v levé části obrazovky v sekci Osobní harmonizace. Dole uprostřed obrazovky je ikona Smazat. Pokud označíme klienta v levé části obrazovky a klikneme na ikonu smazat, tak dojde k vymazání klienta a všech jeho iniciálu.

1) Program může pracovat on-line.

Většinou se používá k nastavení harmonizace přes připojení pomoci elektrod, když je klient fyzicky přítomen ve Vaší kanceláři.

2) Na dálku – kvantově – telemetricky

Je to automatický program, který harmonizuje klienty doma. Kvantový multifunkční generátor se k nim připojí 7 x denně v libovolnou dobu, který nastavíte pro celou skupinu lidí, již budete harmonizovat. Můžete takto harmonizovat stovky lidí najednou ve stejném čase. K tomu slouží 7 ikon umístěných vlevo nahoře s názvem  1 2 3 4 5 6 7. Každé číslo představuje určitou hodinu, kdy je vybraný program spuštěn. Každý má svůj individuální plán harmonizace, ale všechny se spouští ve stejném přednastaveném čase. Tento je možné nastavit ikonou Skupina, Společná kvantová harmonizace, která je hned na počátku úvodního okna na pravé straně, kam se zapisují údaje o klientovi. Ikona Skupinase nachází vpravo dole. Ikonu 1nastavíme například v 5 hodin ráno, ikonu 2 na 8 hod, ikonu 3 na 11 hod., ikonu 4 na 14 hod., ikonu 5 na 17 hod, a ikonu 6 na 20 hod., ikonu 7 na 23 hod..

Pokud chceme zařadit klienta do skupinové harmonizace, klikneme na něho 2x levým tlačítkem myši. Otevře se okno a my klikneme na 1, 2 nebo 3. Podle toho na jaké číslo klikneme, tolik měsíců bude klient zařazen do skupinové harmonizace. Po potvrzení čísla kliknutím se zvolený klient přesune do skupinové harmonizace a objeví se tam jeho jméno. U konce jména se také objeví číslo ukazující kolik dnů jeho přednastavená harmonizace bude ještě trvat.

Všeobecné ovládání všech 82 vybraných kategorii.

Když klikneme na ikonu s názvem Osobní 1, objeví se tato tabulka různých databází a programů určených k harmonizaci. 

Úplně nahoře máme čtyři modré tlačítka s názvem Bolest, Zánět, Infekce a Degenerace. Tyto po zatržení se změní na červenou barvu. Můžeme je kdykoliv zapnout nebo vypnout. Pracují nezávisle mimo celý systém. Pomáhají snížit bolest, zánět, infekci a působí anti-degeneračně.

Uprostřed těchto tlačítek se nachází páté speciální tlačítko Generátor automatické harmonizace. Je speciální program, který se řídí pomoci generátoru náhodných čísel. Program si nastavuje léčbu zcela sám, jak uzná za vhodné. Vybírá si z různých kategorii 1-15 položek. Ty následně každých 10 minut a 40 vteřin přestavuje na jiný druh léčby. Dohromady najednou využívá kolem 2000 harmonizačních položek.

Tlačítkem Osobní 1 nebo Osobní 2 si přepínáme mezi dvěma stránkami databázi určených k harmonizaci.

Zde si ukážeme názorný příklad. Klikneme na ikonu Aura-Čakry. Otevře požadovaný program v tomto okně.

Na pravé straně nahoře máme 4 ikony: Všechno, Zrušit, Jen vybrané, Uložit

Pokud kliknete na ikonu Všechno, tak se označí všechny věci, které jsou ve vybrané databázi. Nemusíte zatrhovat jednu položku za druhou a ušetří to hodně času.

Pokud kliknete na ikonu Zrušittak se všechny označené věci, které jsou v databázi, zruší. Nemusíte odklikávat jednu položku za druhou a ušetří to hodně času.

Pokud kliknete na ikonu Jen vybranépak se v tabulce databáze, která má 300 položek, zobrazí jen ty, co jste si vybrali a nemusíte pracně hledat, kde a které to jsou. Zase, ušetří to čas.

Pokud klikneme na tlačítko Uložittak vše co máme nastavené na stránce, se nám uloží a my můžeme jít do další kategorie a zase vybrat další možnost léčby. Když budeme mít vybráno například 5 kategorií, pak spustíme všech pět kategorií harmonizací najednou. Harmonizaci můžeme kdykoliv zastavit, nebo přímo během probíhající harmonizace přidat nějakou další, nebo odebrat probíhající. Nezapomeňte před odejitím z každé kategorie vždy kliknout na ikonu Uložit. Jinak se program, který jste připravili, neuloží. Jestli chcete, aby byl klient harmonizován i ve skupinové harmonizaci, nezapomeňte zakliknout také nějakou z ikon 1234567. Po zakliknutí se z bílé barvy stane černá. Pak máte přehled a víte, v kolik hodin se tento program u daného klienta spustí.

Většina databází, které obsahují hodně položek, jsou řazeny podle abecedy. Několik databází, kde není moc položek, jsou, uloženy systémově pro lepší přehlednost.

Hned na začátku každé databáze vpravo nahoře se nachází bílé pole. Toto pole slouží jako vyhledávač slov. Když například do něj napíšete zánět, tak seřadí všechny položky se zánětem pod sebe, i když někdy to může být druhé nebo třetí slovo v řádku.

Na levé straně nahoře, pod ikonami 1234567, které slouží k nastavení času pro skupinou harmonizaci se nacházejí dvě malé bíle pole. První slouží k nastavení vysílací frekvence nebo pulzaci obrazců, symbolů, bodů v meridiánech, pulzaci bodů v EFT, akupunktuře. Toto nastavení nedoporučujeme prozatím měnit. Až po úplném pochopení celého systému, můžete začít experimentovat. Ta druhá slouží k nastavení délky daného programu. Většinou se nastavují od 30-180 minut. Je dobré, aby mezi jednotlivými harmonizacemi byl odstup aspoň 0,5-1 hodina, aby tělo mělo čas přenesené informace a frekvence zpracovat na fyzické i psychické úrovni. Jsou i výjimky a to jsou afirmace, modlitby, rušení geopatogenních zón, rušení negativního vyzařování z wi-fi sítě a některé další, které mohou běžet non-stop. Tyto výjimky jsou označené a poznáme je podle toho, že mají konci svého názvu napsané NS.

Pod těmito dvěma políčky bílé barvy se nachází jedno delší pole bílé barvy, do kterého můžete napsat cokoliv. Toto vybrané bílé pole má výjimečnou pozici. Příkaz nebo informaci, kterou do něho napíšete, bere program za svou prioritu. Tímto způsobem můžete použít i to, co v databankách není. Jestli, ale uděláte chybu a klienta by to mohlo poškodit, nebude program Váš příkaz akceptovat. Tak například v databází nenajdete bylinku, kterou byste Vy použili k léčbě. Stačí ji dopsat do toho dlouhého bílého pole a frekvence této byliny bude zařazena do vysílacího kvantového přenosu jako první. Nebo v programu zvuk nenajdete oblíbenou píseň, kterou byste chtěli léčit. Stačí napsat jméno písně a třeba interpreta, který ji zpívá a po spuštění programu se tato píseň začne přenášet do podvědomí daného klienta. Pokud využijete toto pole, nezapomeňte toto nastavení uložit zaškrtnutím políčka *Mé nastavení* vpravo nahoře v prvním řádku v tabulce.

Uprostřed obrazovky najdete tlačítko Přenos. Po kliknutí na tuto ikonu se přenesou informace, matrice nebo frekvence na předem zvolené místo, lahvičky, vody, cukru aj. Hlavně budou mít radost Ti, co pracuji s homeopatiky, protože se jím dostává do rukou nástroj, se kterým si budou moci vyrobit jakékoliv homeopatika a v jakékoliv potenci. V databázi jich mají asi 11 500 a mohou si doplnit i své vlastní. Stačí je napsat jen do toho delšího bílého pole vlevo nahoře. Potenci homeopatika necháme na přístroji nebo si napíšeme do okénka svoji vlastní potenci například 30 CH.

Vpravo dole máme tlačítko Start. Tímto můžeme spustit ihned jakoukoliv vybranou položku z databáze. Například jsem v databázi vitamíny. Nastavím vitamín C a B12 a můžeme frekvenci těchto vitamínu ihned spustit tímto tlačítkem.

Pokud chceme odejít, klikneme na ikonu Stop a ikonou Zpět, které je vlevo dole se dostaneme k dalším databázím. Nebo klikneme na ikonu Uložit a zvolený vitamin C a B12 se uloží a pak je můžeme požít harmonizaci se všemi vybranými databázemi najednou.

Takto vypadají databáze, které jste vybrali k léčení ikonou Uložit. U každé z nich svítí červený bod. U neaktivních programů svítí modrý bod.

Uprostřed panelu je okno s názvem Tri-vector Holographic Analyzer.

AWL - tri-vector

Tento nám ukazuje přenos informací probíhající harmonizace. Zda probíhá nebo ne, ale i při přenosu informací při kliknutí ikony Přenos. Pokud probíhá, tak vidíme v tomto poli 3 barevně postupující čáry. Pokud žádná akce neprobíhá, nachází se v tomto klidovém stavu.

tri-vector

Kliknutím na ikonu Klienti se vracíme zpět na začátek, kde máme uložené všechny klienty v databázi. Klikneme-li na ikonu Konec, program se ukončí.

Jak celý systém funguje.

Nemohu Vám úplně podrobně popsat celý systém, i když je perfektně zabezpečen. Váš počítač je napojen kvantově na super počítač. Tam je nahrán celý ovládací software. Super počítač je propojen s několika zálohovacími servery a s Akáši. Ti co neví co je Akáša, tak jednoduše řečeno databanka, kde jsou uloženy všechny informace. Váš počítač nebo notebook, slouží jenom jako klávesnice a paměť pro Vás, abyste věděli, koho máte v databázi a jakou harmonizaci jste nastavili. Vzorky vysílané ze super počítače jsou absolutně čisté a nezatížené negativní energiemi nebo informacemi. Pokud nastavíte v databázi například jablko, tak superpočítač projede celou databází v Akáši a vyhledá to nejlepší vhodné jablko ze všech tisíce odrůd, které má k dispozici. Program je natolik inteligentní, že s Vámi bude komunikovat v jakémkoliv jazyce, na Vaši úrovni a s Vašimi myšlenkami. Zdá se Vám to nemožné. I dnes na internetu některé internetové obchody mají nahrány software, který podle Vašich dotazů s Vámi komunikuje a nakonec Vás přesvědčí ke koupí výrobku nebo služby. Říká se tomu uměla inteligence. Po nastavení všech parametrů harmonizace můžete i Váš počítač vypnout a program neustále dále pracuje. To platí jen pro skupinovou harmonizaci. Šetříte tak spotřebovanou energii i počítač. Při práci s klientem v kanceláři počítač nevypínejte, pokud naskočí do režimu spánku, harmonizace se zastaví a pokračuje až po probuzení počítače.

Rozšiřující vysvětlení k jednotlivým databázím.

Pokud byste chtěli podrobné vysvětlení ke každé databází, co vše znamená, tak bych do konce života neměl nic jiného na práci. Není to v mých silách, abych to vše popsal. Jenom například I-ťing, který se k léčbě používá už 6000 let obsahuje tolik informací, že musíte přečíst desítky knih, abyste pochopili, jaké má možnosti. Ani já je neznám. Ale vím, že pokud moje tělo potřebuje nějakou informaci, tak si ji z jednotlivých symbolu natáhne. Pokud najdete něco, čemu nerozumíte, nebo nevíte s čím to má souvislost, hledejte informace na internetu nebo v knihách. Nějaké věci můžeme zkonzultovat osobně na semináři.

Aura – Čakry

Je to celkem složitý program, který má mnoho podprogramů. Je nastaven na základních 12 čaker. V databázi je jich 13, protože ženy mají 1 čakru jinou. Velmi důležitá je čakra 1+9. Jsou už v astrálním těle. Pokud nepracují tak jak mají, nedostane se dostatek energie do třetí čakry. Ta ji nemůže následně rozvádět dobře do dalších. Program vertikalizace čaker otáčí čakry s vodorovné polohy směrem nahoru. Tak byly původně nastaveny. Po staletích soustředění se jen na sebe a odpojení se od zdroje světla se přetočily, tak jak je máme nyní. Polarizace nám pomáhá, abychom v těle měli správně nastavené + a -. Program Uzemnění aktivuje Vaše další tří čakry -1, -2, -3. Tyto se nacházejí už pod zemí. Jsou to pro Vás asi velmi nové informace o kterých se běžně neví. Ale takových v tomto programu naleznete daleko víc. Program C, Cis, D, Dis atd. nám projíždí celou oktávu tonu a snaží odstranit blokády na čakrách zvukem. Holografický program Mudry Vám spíná energii v rukách pomocí jednotlivých muder po jedné minutě. Harmonizují se tím, meridiány. Halitová sůl natahuje na sebe negativní energii do sebe. Po několika minutách tato sůl shoří Ohněm, který provede očistu energetických polí. Stříbro pak během tří minut dokončí tuto očistu. Zlato pak po dobu 7 minut auru harmonizuje. Nahodí se holografická Merkaba na harmonizující se postavu. Nahoře se točí doprava, dole doleva. Ta navozuje větší spojení těla, ducha i duše. Harmonizuje se levá i pravá hemisféra. Začínají se harmonizovat jemnohmotná těla. Začínají se točit proti sobě velkou rychlostí a ucelují se díry v auře. Začíná se vytvářet plazma a celá aura je energetický hustší. Aura se zvětší na několik desítek metrů. Průměrně ji mají lidé kolem 1,5 metrů. Někteří jedinci dosáhnou rozšíření aury na několik kilometrů. Pokud tento program běží například s modlitbami a afirmacemi, pak aura dosahuje u některých lidí několik desítek kilometrů. Celým čakrovým systémem začíná více proudit energie zvaná kundalini. Pokud přidáme Rhodium a Iridium, tak vše má ještě silnější účinek. Frekvence drahých kamenu dále aktivuje všechny probíhající změny. Jednotlivé programy se vypínají nebo zapínají po dobu nastavené léčby automaticky. Velmi dobře tento program působí v synergii s programem Modlitby, Afirmace, Meridiány, EFT a I-ťing

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 120 minut.

Pulzace 70 000/s, nejlépe se skupinou Meridiány a EFT

Aura-Sóma – Equilibrium AWL

V této kategorii je celá sada dvoubarevných lahviček. Equilibrium obsahujících energie barev, rostlin a minerálů. Obsahuji původní recepturu, ale jsou do nich nahrány absolutně čisté frekvence minerálu a rostlin přímo z Akáši. Proto by měly mít větší účinnost harmonizace.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  večer

Meridiány

Při tomto nastavení musíme dávat pozor, jestli chceme harmonizovat všechny meridiány najednou, nebo podle orgánových hodin. Když máme označené okénko podle orgánových hodin, tak se harmonizuji postupně během 24 hodin.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 120 minut. 
Pulzace 7/s

Orgány

V této kategorii máme několik desítek orgánů, které harmonizujeme Fibonacciho rovnici aj. Tato kategorie úzce souvisí s buňkami, proto je vhodné spouštět tyto kategorii Orgány a Buňky současně.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 90 minut.
Pulzace 7/s  odpoledne

Buňky

V této kategorii jsou buňky harmonizovány nahozením původních zdravých holografických matric na všechny naše buňky.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 90 minut.
Pulzace 7/s odpoledne

Dna – RNA – Chromozómy

V tomto programu se nahazují nové holografické matrice na poškozené. Je aktivován program na prodlužování telomeru.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 528/s  dopoledne

Hormony

Tento program hlídá menstruační cyklus ženy podle jejího genetického kódu a snaží se nastavit optimální hladinu hormonu, podle fáze cyklu, ve které se právě nachází. Nepouštět u těch, které berou antikoncepční tablety. Mohly by je vyrušit. U mužů vyrovnává hladinu průběžně.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s

Aminokyseliny

Vysílá frekvence a informace aminokyselin.

Doporučené nastavení toho programu:  2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Vitamíny

Vysílá frekvence a informace aminokyselin.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/dopoledne/odpoledne/večer

Prvky

Vysílá frekvence a informace prvků

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 40 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne/večer

Ovoce

Vysílá frekvence a informace ovoce

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne

Zelenina

Vysílá frekvence a informace zeleniny.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  odpoledne

Byliny

Vysílá frekvence a informace bylin.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Minerály

Vysílá frekvence a informace minerálů, kamenů.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Barvy

Můžeme je vyžít jako terapii světlem. Obsahuje všechny léčivé barvy všech dimenzí.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Zvuk – frekvence

Tato kategorie je velice variabilní a lze ji využít mnoha způsoby. Máme tady jednak přednastavené Solfeggiho léčebné frekvence, dále několik známých skladeb a písní, zvuky přírody, ptáků, vody, delfínů, hudebních nástrojů atd. Rozhodně v této kategorii nebudeme používat ikonu vše. Vybereme píseň a označíme ji v seznamu Například Ave Maria, potom označíme ikonu, kdo ji bude zpívat, například Mužský sbor. Pak označíme ikonu, kdo je bude doprovázet, například Symfonický orchestr, dále pak označíte Můj vlastní hlas.

Když dáte nakonec Startbude výsledný zvukový efekt tento: V písni Ave Maria budete zpívat sólo první hlas, bude Vás doprovázet mužský sbor a symfonický orchestr.

Jeden z nejlepších léčivých nástrojů pro každého člověka je jeho vlastní hlas, proto je vhodné ho tam často zařazovat. V databázi také naleznete program Píseň mé duše. Také velmi důležitá věc. Při narození, každý dostal do vínku svoji léčivou píseň. Ale my jsme ji přestali vlivem stresového prostředí vnímat. Má velmi harmonizační účinky a zklidňuje naši mysl.

Hudba 1,618 Fí a Hudba 3,14  Pí je hudba poskládaná podle Fibonacciho vzorce a zlatého řezu v hudbě. Najít tyto písně můžete také tak, že do internetového prohlížeče dáte vyhledat na youtube např. Fibonacci music nebo music 3,14 atd. a najdete spoustu velmi léčebných písní a skladeb. Jejich název pak můžete napsat do našeho speciálního okénka vlevo nahoře. Pokud napíšete i interpreta, tak to bude přesně tak, jak jste to našli na internetu. Doporučuji však ještě označit políčko, Převést na 432 Hz a celá skladba bude kvantově  převedena do původního kosmického ladění. Ladění komorního A 440 Hz zavedli Ilumináti před druhou světovou válkou s úmyslem poškozovat náš nervový systém a ovládat lidi přes media.

Pokud nahoře do speciálního okna nenapíšete nic, ani neoznačíte žádnou konkrétní skladbu s naší malé databáze a zatrhnete jen Hudba 1,6 nebo Hudba 3,14, začnou se postupně vysílat skladby přímo z Akáši, jedna píseň za druhou po dobu co jste určili v nastavení. Písně vybírá počítačový program sám. Jsou vybírány skladby s tóny, které nejvíc klient v danou chvílí potřebujete.

Také můžete do našeho okénka napsat vybranou píseň i interpreta například Lásko Bože lásko, Josef Černý, kterou hraje cimbálová muzika a k tomu označíme navíc, klavír, zvony, bubny, tibetské mísy, tekoucí vodu, zpěv ptáků, atd. a když zmáčknete Start, tak se všechno vybrané přidá k této původní skladbě. Nezapomeňte přidat převod na 432 Hz. Máme také v databázi Zesílení harmonických frekvencí. Dovedou dát větší léčebnou sílu do skladeb nebo zvuků. Bílý, růžový a jiné šumy se používají samostatně bez skladeb. Jsou tady neomezené možnosti, jak tento multifunkční generátor zvuku využít.

Doporučené nastavení toho programu: Není omezen i 7x denně

Číselné kódy

Grabovoj je ruský léčitel a má zajímavý dar. Dokáže určit kombinaci čísel, které se mohou dát použít k léčení různých nemocí. Neměl lékařské vzdělaní, ale má dar přesně určit diagnózu. Pomoci vizualizace, přenášel tyto čísla do nemocných orgánu a aury. V této databází se nachází přes kolem 1100 číselných kombinací různých onemocnění. Autor přidává neustále nové kombinace. Pokud se zde daná kombinace čísel nenachází, můžete ji dopsat do našeho speciálního okénka vlevo nahoře.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  ráno/poledne/večer

Kyseliny

Tento program frekvenčně doplňuje kyseliny, které jsou potřebné k našemu zdraví.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 40 minut.
Pulzace 7/s

1-5 Dimenze

Každá dimenze má své číselné řady, barvy + různé harmonizační symboly, které harmonizují fyzickou až astrální úroveň. Není dobré pouštět všechny najednou, ale každou v jiném čase. Nejlépe postupně 1. Dimenze. Když skončí, tak další a postupně až do 5. Dimenze. Pátou dimenzi můžete nastavit na všechny časy 1-7.

Číselná řada 1. Dimenze je 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 atd.        barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 2. Dimenze je 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 3. Dimenze je 10,100,1000,10 000,100 000  atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 4. Dimenze je 1,12,144,1728,20736,248832 atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 5. Dimenze je 1+2+3+4=10  1:2,2:3,3:4,4,5  atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Každá dimenze má své speciální symboly, tvary a barvy, kterými se dá daná dimenze harmonizovat. Harmonizaci těchto dimenzí, odstraňujeme naše fyzické, psychické, mentální i dědičné bloky. Všechny informace najdete v knize Kosmické symboly od Dr. Dietharda Stelzla.  Doporučuji zakoupit.

Doporučené nastavení toho programu:  1x denně postupně jednu dimenzi za druhou po dobu 120 minut.
Pulzace 7/s

Akupunktura 1-3

V těchto kategoriích můžeme najít spoustu akupunkturních bodů, kterými se dá ovlivnit harmonizaci různých orgánů. Stačí si jen najít ty orgány, které potřebujeme energeticky ovlivnit k lepší funkci. Jsou to akupunkturní body tváře, přední i zadní části těla. V databázi vyhledávání zadáte třeba žlučník. Může se objevit i vícekrát pod sebou. Není to chyba, že byl omylem napsán vícekrát, ale některé orgány mají k harmonizaci více akupunkturních bodů. Pokud se takto objeví, zatrhněte všechny. Ti, kteří se zabývají akupunkturou hlouběji, můžou napsat do našeho speciálního řádku přímo názvy akupunkturních bodů podle čínské medicíny, které chtějí harmonizovat.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

I-ťing

I-ťing se k léčbě používá už 6000 let. Obsahuje tolik informací, že musíte přečíst hodně knih, abyste pochopili, o co se vůbec jedná. Ani já je všechny neznám. Ale vím, že pokud moje tělo potřebuje nějakou informaci, tak si ji z jednotlivých symbolu natáhne. Odstraňuje velmi hodně psychických bloků na různých úrovních. Program je nastaven tak, že po spuštění harmonizuje celou rodovou linii 7 generací dozadu, +2 dopředu, aby se to mohlo srovnat i u našich dětí, respektivně i našich vnoučat. Toto generační nastavení je použito i při afirmacích a modlitbách.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s dopoledne/odpoledne

SRT – Spiritual Response Therapy  (Terapie duchovní odezvy)

V této kategorii je využito několik desítek obrazců z SRT terapie, kterými můžeme podpořit harmonizaci našeho těla.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

RIFE frekvence

Rife byl průkopník bio-rezonanční léčby. V této kategorii máme několik desítek frekvencí zdravých orgánů, které můžeme i dnes využít k harmonizací lidského těla.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Sanjjevini orgány, nemoci

SRI SATHYA SAI BABA byl duchovní léčitel, který vytvořil speciální mantry-modlitby na léčbu 60 orgánů v těle a 260 nemocí. Další sanjjevini mantry stále přibývají, nové můžete dopsat do levého okénka nahoře. Stačí napsat jen zkratku, pod kterou ji na internetu najdete a napíšete například DS 280.

„Silná vůle je ten nejlepší posilující lék. Vůle se stane silnou, když víte, že jste dítětem nesmrtelnosti, či člověk, který získal milost Boží. Léky a nemocniční péče jsou pro ty, kdo pochybují, váhají a hádají se o to, jestli je tento lékař lepší než jiný a tento lék silnější než ty ostatní. Pro ty, kdo se spoléhají na Nejvyššího lékaře, je lékem, který uzdravuje, Jeho jméno. “SRI SATHYA SAI BABA

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne/večer

Afirmace L.L.Hay, Afirmace ostatní

Afirmace jsou krátké a posilující věty (prohlášení), které záměrně opakujeme buď nahlas, nebo v myšlenkách, abychom ovlivnili svůj život k lepšímu. Afirmace by se měly uchytit v našem podvědomí a stát se naším vnitřním přesvědčením. Afirmace je pozitivní myšlenka, která mění naše zatuhlé myšlení a pomáhá odstraňovat naše špatné myšlenkové programy, které jsme si během života vytvořili nějakými negativními zkušenostmi, přebrali je od svých rodičů, nebo se přenesly z genetického kódu našich předků. Tvoříme je v přítomném čase a s jedním záměrem, např. pro téma sebepřijetí může afirmace znít: Mám se ráda a přijímám se, taková, jaká jsem. Afirmace od L.L.Hey jsou přidružené k určitým onemocněním jak fyzických, tak duševních. Afirmace působí na všechny úrovních našeho bytí. Zvětšují imunitu našeho těla a začínají se produkovat hormony štěstí. Ty nám vytvářejí dobrou náladu. Začínáme být klidnější a radostnější. Doporučuji si často pouštět databázi Superlativy. I s Bible můžeme čerpat poučení od Apoštola Pavla, který nám radí: Bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 0/s  ráno/dopoledne/odpoledne

Modlitby

Většinou máme velmi zkreslenou představu o modlitbách. Mnoho jich je těch neustálé jen žebrajících, aby pro nás bylo něco uděláno bez toho, abychom v životě něco chtěli změnit. Modlitba má nás vést k poznání sebe sama a uvědomění si svých chyb. Učí nás větší pokoře a soucitu. Správná modlitba nás přivádí k vnitřní radosti. Nastoluje klid a harmonii v duši. Učí nás se napojit na bezpodmínečnou lásku – Stvořitele celého vesmíru. Celý náš život se pak stává modlitbou, krásnou libozvučnou melodii harmonických tónů rezonujících s celým vesmírem. Modlitba je každý hluboký nádech a výdech. Modlitba je každá projevená radost, soucit, upřímný smích, každé poděkování. Modlitba je přání hezkého dne, upřímná vzpomínka na naše blízké, něžné pohlazení, vyznání lásky. Modlitba je s radostí zazpívaná píseň, radostný tanec, nebo každý projevený skutek lásky ze srdce. Modlitba je každý prožitek upřímné radosti. Sdílíme-li se druhými a darujeme jim lásky plná slova i to je modlitba.  Modlitba je dýchání naši duše s Bohem.

Nedoporučuji setrvávat delší dobu mluvení o svých chybách (ty nás zbytečně deptají a v hladině alfa, když se modlíme, ukotvují), ale i prosbách, (mnohdy si přejeme to, co pro nás není dobré a Stvořitel přece ví, co nejvíc v daný den potřebujeme). Věnujte se hlavně děkování, za vše co jste už dostali, chválení a vyprošení si požehnání pro celou svou rodinu, přátele, sousedy a známé. Na zakončení je dobré použít větu,“ Staň se podle Tvé svaté vůle“ a na konci řečené Amen znamená – stalo se.  Na své starosti a problémy zapomeňte. Ony se za Vás řeší na vyšší úrovni. To nejpodstatnější na závěr. Přestaňte už konečně bojovat se svými hříchy a chybami. Je to zbytečné plýtvání Vaší energie. Budete je stále opakovat dokola. Jediná věc, jak se jich můžete zbavit a zaručeně to funguje je ta, že ihned po probuzení, než vstanete z postele, napojíte své myšlenky na nebeskou centrálu a začnete vysílat např. tuto prosbu:

Děkuji a jsem vděčný za to, že jsi mne probudil do nového dne. Děkuji Ti, že tento den nemusím být živ jen z jídla, které si mi připravil, ale i ze vší krásy přírody, kterou mne obklopuješ a každého slova vycházejícího z Tvých úst. Děkuji Ti, že i dnes mi dáváš do každé buňky tolik zdraví a energie, že vše co mě dnes čeká s Tvou pomocí zvládnu. Mám mnoho plánů, které chci realizovat, ale ne má vůle, ale podle Tvé vůle, ať se vše stane. Prosím o požehnání pro mé přátelé, mou rodinu a všechny lidi dobré vůle. Otevři moje oči, abych viděl všechny potřebné kolem sebe a mohl tak projevit skutky lásky, všem lidem, co si mi dnes pošleš do cesty. Prosím, dej do mého srdce lásku, radost, pokoj, soucit, naději a další duchovní dary, které uznáš za vhodné. Dej, aby moje ego už nemělo vládu nade mnou, ale mohl jsem zářit Tvou bezpodmínečnou láskou, jak vybroušený diamant. Pokud by mé spojení s Tebou, bylo mou vinou přerušeno, pomoz mi ho ihned obnovit zpět, abych druhým nezpůsobil bolest a nepřišel tak o pokoj a štěstí, které si mi vložil do srdce. Děkuji, velmi Tě miluji a jsem Ti za všechno vděčný. Slavím a velebím Tvé svaté jméno JHVH v milosti, kterou jsem mohl získat skrze tvého milovaného syna Jeshua a Ducha Svatého. Haleluja. Amen.

Pukud jste během dne nechtěně ztratili spojení s nebeskou centrálou, tak volejte ihned zpět. Člověk sám nedokáže zvítězit nad bytostmi tmy.

V databázi máte několik upřímných modliteb, které máte jako vzor. Můžete si napsat svoje, podle toho jak to cítíte nebo vnímáte Vy. Tyto modlitby si napište do počítače a uložte do dokumentu a do záhlaví napište Moje modlitba 1. Moje modlitba 2. atd. Po zatrhnutí Moje modlitba 1, si ji program dokáže ve Vašem počítači najít. V databází je také možno označit Překlad modliteb do Aramejštiny. Všechny modlitby jsou pak vysílány v tomto jazyce. Každé slovo v tomto jazyce má velmi hluboký význam. Má silný energetický náboj ve slovech, proto dokáže význam slov velmi zesílit. Samozřejmě nejpodstatnější u modlitby je víra. Čím je větší, tím má modlitba větší sílu a účinnost. Proto proste o více víry a budete svědky zázraků. Chtěl bych upozornit na Modlitbu pokory a vyznání AWL, která je čtvrtá v pořadí. Při jejím spuštění nebo čtení klientem se vymazává prokletí celého rodu sedm generací dozadu a 2 generace dopředu, pokud máte děti a vnoučata.

Doporučené nastavení toho programu:  Kolikrát denně chcete.
Pulzace 0/s  mohou běžet i non-stop

EFT – Emotional Freedom Techiques  (Technika emoční svobody)

EFT se velice dobře vypořádává s fobiemi, strachy, úzkostmi, využívá se ve vztahových problémech nebo k řešení událostí, které doposud nebyly vámi zpracované a trápíte se jimi. 

EFT vede k jejich odblokování a tím i zbavení se dlouhodobě nezpracované emoce na kterou bývá často navázán i fyzický zdravotní problém, kterým můžete souběžně trpět. EFT pomáhá na jedné straně vaší psychice, neboť jí uvádí rychle do pohody a klidu, na druhé straně fyzickému tělu, které po psychickém vyrovnání, začne mnohem lépe fungovat a vnímáte, že se nastavují jeho správné funkce.

Nastavení programu:

Do okénka uprostřed napíšeme problém, který klienta trápí a přesný popis pocitů, které to v něm vyvolává např. :

  • strach z pavouka, jeho chlupů, očí, škaredé vizáže, jeho lezení nebo skákání, jeho kousnutí, atd.
  • stahování břicha, pocit na zvracení, horko po celém těle, panika atd.

Zjistěte, co nejvíc klientu na dané věcí vadí. Čím podrobněji tuto věc popíšete, tím rychlejší bude harmonizace tohoto problému. Před zpuštěním programu EFT se zeptejte klienta, jaké číslo od intezity 1-10 by danému problému přiřadil. 1. znamená žádný problém. 10. velký problém. Když zpustíte program, tak začnou blikat body na koncích všech meridiánů a začne proudit do nich energie. Meridiány se uvolňují a do podvědomí se vysílají afirmace, které pomáhají rozpustit tyto psychické bloky. Po skončení se znovu zeptejte jaké číslo od intezity 1-10 by danému problému přiřadil. Pokud se číslo intenzity snížilo na 1-2 pak je to skvělé. Pokud se snížilo jen málo, můžeme pokračovat v harmonizaci dále, popřípadě můžeme ještě více upřesnit a specifikovat klientovy pocity např. jakou ten problém v něm vyvolává chuť, nebo jakou má barvu a pak je napište do příslušného okénka.

Tímto můžeme pracovat s jakýmkoliv psychickým problémem nebo i bolesti v různých částech těla.

Úplně na konec do okénka napište nějakou událost, kdy jste prožili něco krásného. Např. dovolená v Alpách, první polibek, aj. Program využije tuto krásnou vzpomínku na vymazání Vašich negativních emocí.

Společně s programem EFT běží na pozadí také program Recliring, který napomáhá vymazávání negativních pocitů.

Doporučené nastavení toho programu:  Podle potřeby klienta.
Pulzace 70/s  mohou běžet i non-stop

Posvátná geometrie

Posvátná geometrie je nauka vycházející z klasické geometrie, ve které se dává filozofický význam některým tělesům a obrazcům, podobně jako např. numerologie dává vyšší významy číslům. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů a také v duchovním umění. Posvátnou geometrii dnes najdeme také jako součást mandal – tzv. mandaly dle posvátné geometrie můžeme vytvořit pouze za pomoci kružítka. Stejně velké kružnice, které mají na svém obvodu středy dalších stejně velkých kružnic tvoří semeno, květ i strom života a jsou sami o sobě mandalou. Ve vzniklé „síti“ můžeme najít řadu obrazců, symbolů a zákonitostí, kterých využívá i moderní architektura.

posvatn8 geometrie

Tyto obrazce mají zakódované do sebe série čísel a matematických rovnic, které jsme si ukázali už v Dimenzích 1-5. Pomoci těchto symbolů můžeme opravovat různé emocionální, duševní i fyzické problémy. Máme je v přírodě všude kolem nás, i když je někdy nevidíme. Proto pobyt v přírodě uzdravuje. V každé životní formě lze nalézt jednoduché geometrické vztahy, které jen dokazují geometrickou povahu vesmíru. Například včely vytvářejí plástve tak, že jejich buňky mají tvar pravidelných šestistěnů, schránky loděnek, šneků a dalších živočichů tvoří logaritmické spirály, růst rostlin dodržuje Fibonacciho rovnici, sněhové vločky jsou formou fraktálu a lze nalézt mnoho dalších příkladů. „Schopnost zlatého řezu je vytvářet harmonii. Vzniká z jeho jedinečné dovednosti spojovat různé části celku tak, že si každá zachovává vlastní identitu, ale přitom se spojuje do většího vzoru jediného celku – vesmíru.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Zóny + pyramida

Tímto programem můžete po dobu harmonizace nastavit prostor, ve kterém klient žije do optimálního energetického stavu. Kromě odstranění různých patogenních a psychosomatických zón, vymaže negativní energie lidí, kteří v tom prostoru zemřeli, vyruší prokletí v daném prostoru a spustit program feng-shuej. Tento program nastoluje harmonii v prostoru a umožňuje nerušené plynutí energie v domácnosti. Zapnutím programu cloudbuster, čistíte kolem svého domu nebo bytu vzduch od chemtrail. ProgramPokorka, je to generátor energie, který vydává pravidelné pulzní pole + a – ve frekvenci asi 1 Hz. Na této vlně můžete vysílat lásku, radost, pokoj, aj. Stačí spouštět tuto harmonizaci jednou nebo dvakrát denně. Pyramidaje program, kterým se můžete dodávat energii do celého těla. Buď určíte přesně, kde má pyramida stát, například obývací pokoj velikost základny 5 m. Obývací pokoj napíšete do okénka nahoře vlevo. To samé platí i pro program Pokorka. Nebo můžete označit pole Chodící osobní pyramida. Ta se pak neustále pohybuje nad Vámi po celou dobu harmonizace. Máte tam i možnost různé nastavení síly v pyramidě. Někdy méně je více. Nepřehánějte to s tou intenzitou. Také libovolné barvy můžete označit a pouštět postupně v pyramidě. Další program jsou Harmonizační žezla. Harmonizují pravou a levou polovinu těla, mozkové hemisféry a dodávají energii. První typ je ten, co používali faraoni, druhý typ žezel je vyroben dnešní technologii. Když použijete program na úpravu jídla v mikrovlnné troubě, tak když ho vyberete z ní, bude jídlo o několik desítek % zdravější a někteří tvrdí, že i chutnější. Poslední program je nastavení Energetického štítu, Tento program se potom automatický zapíná nebo vypíná, podle toho jak klient v dané situaci potřebuje, aby mu nebyla odebírána energie lidmi, takzvanými energetickými upíry.

Program Pyramida, Žezla, Pokorka: Doporučené nastavení toho programu:  1x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 0/s  kdykoliv

Psychika

Po spuštění tohoto programu jsou aktivovány energetické body, které mají spojitost s psychikou. Při pravidelné harmonizací těchto bodu, se můžeme zbavit různých emocionálních problémů a psychických bloků.

Doporučené nastavení toho programu:  1x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Mudry

Mudry se používají při léčení. Jejich funkce je založena na regulaci toku energie v těle. Měly by se cvičit oběma rukama. Pravá polovina těla je ovlivněna cvičením levou rukou a naopak. Vzájemné doteky prstů jsou velmi důležité. V konečcích prstů máme 4 000 nervových zakončení. Mudry jsou proto tak účinné, že nervová zakončení jsou spojena s orgány a mohou je ovlivňovat, uvolňovat, povzbuzovat a harmonizovat podle naší osobní potřeby. Mudry nikdy nevytvoří přebytečnou energii, ale mají spíš funkci termostatu – optimálně vyvažují pránu. Takže až budete nemocní, uvědomte si, že to můžete někdy napravit jen správným sepnutím rukou.

Po spuštění program kontroluje tok energie v jednotlivých orgánech. Pokud jsou označeny všechny,  prochází jednotlivé mudry dává jim prioritu nastavení jednu po druhé. Pak sepne toky energie v těle kvantovým způsobem a energie prochází v těle tak, jak by klient skutečně držel vybranou mudru. Tok energie v těle se pak harmonizuje.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 0/s  ráno/dopoledne/odpoledne

Detox

V této skupině jsou zařazené programy celkové detoxikace těla, detoxikace krve, lymfy, ale i neutralizace grafenu a spike proteinu. Tento program je v hodný použít v kombinaci s programem EPI-TMC, který je v kategorii Harmonizace a také neutralizuje grafen a spike protein.

Doporučené nastavení toho programu:  Podle dané potřeby klienta.
Pulzace 0/s 

Homeopatika

Pokud se zabýváte homeopatickou léčbou, máte k dispozici naprosto unikátní nástroj, který dokáže vyrobit jakýkoliv homeopatický lék, v jakékoli potenci. V naší databázi jich máme přibližně 11 500. Jsou řazeny abecedně. Pokud nemůžete homeopatický lék najít, stačí ho zadat do levého pole nahoře s příslušnou potencí např. 30 CH. Uprostřed obrazovky najdete tlačítko Přenos. Kliknutím na tuto ikonu se informace, matrice nebo frekvence přenesou na předem zvolené místo, do lahviček, vody, cukru atd. na přístroji.  Pokud potenci nezadáte, program sám určí potenci pro Vámi zadanou osobu. Také tento program můžeme využít a vysílat zvolené homeopatika klientovi i kvantovým způsobem.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 7/s dopoledne/odpoledne

Lymfatický systém

Dentální systém

Srdeční systém

Svalový systém

Dýchací systém

Trávicí systém

Kosti

Páteř

Nos – Dutiny

Oči – Uši

Mozek

Nervy

Všechny tyto programy obsahují podrobný popis orgánů a systémů, ve kterých je také možno nastavit harmonizaci. Pokud je možné nastavujte konkrétní problém. Účinnost harmonizace je pak účinnější.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s

Alergie

Tento program pomáhá při alergických obtížích klientů. Je zde několik programu na neutralizaci alergenů, snížení hladiny histaminu, stimulace nadledvinek a jater, zmírnění zánětů a svědění atd. Nezapomeňte, že i v dalších kategoriích jsou další nastavení pro alergie. To se týká i ostatních programů.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s

Patogeny

Tento program se snaží přesvědčit patogeny, aby mutovaly, pokud toho jsou schopny na příznivý kmen prospěšný pro naše tělo. Pokud ne, snaží se je vytlačit z těla ven a v poslední řadě se je snaží paralyzovat nebo zabít. Patogeny v databázi přestavují jen zástupce nějaké kategorie, a pokud tam zatrhneme patogen určité plísně, tak hledá i jejich příbuzné druhy. Pokud člověk nechce změnit jídelníček, tak účinnost tohoto programu je omezena, protože tělo je neustále překyseleno. Jakýkoliv patogen můžete vepsat do okénka vlevo nahoře.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 20 minut.
Pulzace 70 000/s

Sport – cvičení

V této kategorii naleznete několik programů pro sportovce. Například stimulace flexibility, svalů, kyslíku, soustředění, ale i ozdravných programů, například harmonizace pohmožděnin, zlomenin, vykloubení, svalové křeče, podvrtnutí, pooperační stavy. Další v této kategorii jsou různá holografická cvičení. Například cvičení jógy (Asánů), Taiči, vlny Hypoborejců, Čchi-kungu, běhu, rychlé chůze, plavání ale i cvičení Druidů 1-3.. Poslední jmenované Cvičení Druidů 1 je natolik silné, že Vám během minuty navodí hluboké dýchání s přestávkami i několik sekund. Velmi dobrý program pro každého, hlavně pro astmatiky.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 120 minut.
Pulzace 0/s

Kosmetika

V této kategorii naleznete programy na vypínaní kůže, celkové tónování obličeje, obnova vlasu, růstu řas, program na celulitidu, detoxikaci kůže, neutralizaci prionů, lepku a celkového omlazení a hubnutí.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s

Frekvence planet

Tato kategorie obsahuje planety naší sluneční soustavy. Každá planeta má nahranou svou světelnou vlnu a navíc zvukovou frekvencí planety.

Doporučené nastavení toho programu:  2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s

Korekce do 7 let

Tento speciální program maže z podvědomí negativní informace získané ještě před narozením a další negativní informace získané do 7. let života dítěte. Když napíšete do okénka vlevo nahoře Korekce do 12 let a uložíte to, pak korekce bude probíhat až do 12 let.

Doporučené nastavení toho programu:  1x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 0/s

Harmonizace

Tento program v první části obsahuje nahrané frekvence produktu EPI. Jsou to jedny z nejlepších preparátu určených harmonizaci organismu. U každého je napsáno k jaké harmonizaci orgánů nebo systému je lze použít. Velmi důležitý v této době hlavně pro očkované je přípravek EPI-TMC, který je určen pro neutralizaci spike proteinu a grafenu spolu v kombinaci s dalším programem, který je v kategorii Detox jako poslední, který je také určen neutralizaci těchto škodlivých látek. V kategorii Harmonizace je velmi hodně dalších harmonizací. Například harmonizace autopatická, urinou, tachyonová, alkalická, cintamani, anti-alergenní, infekční, anti-nádorová, buněčná, kraniální atd. Chtěl bych v této kategorii také upozornit na Harmonizace Objetím stromu. Musíme vždy zatrhnout oba druhy stromů. Jedny mají energii + a druhé -. Většinou se připojí ke klientovi strom s kladnou polaritou a vytáhne z něj všechnu negativní energii. Čistí velmi dobře auru, ale dokonce i některé psychické problémy. Trvá to asi pět minut aura se stáhne na několik cm od těla. Máte pocit částečné únavy. Po této očistné harmonizaci se k Vám připojí strom se zápornou polaritou a začne Vám dodávat energii. Aura se začíná rozepínat a během hodiny může dosáhnout i několik desítek i stovek metrů. Další zajímavá harmonizace je Přeměna vody v těle na tekuté krystaly. Při zpuštění toho programu se molekuly vody poskládají do krystalické mřížky tekutých krystalů. Při dopadu světla na kůži začnou tyto tekuté krystaly koncentrovat v sobě energii a následně ji vyzařují do těla. Tímto dochází k energetickému posílení všech orgánů. Jedna z důležitých harmonizací je HarmonizaceAWL psychiky číselným generátorem. Tento program diagnostikuje, která číselná řada v těle nejvíce převažuje. Pokud například převažuje číselná řada obsahující číslo 1 a zjistí, že ji máme v těle například 7 krát, doplní všechny zbývající řady, aby byly také v těle 7 krát. Protože jsou všechny číselné řady od 1-9 srovnané, dochází k vnitřnímu klidu a harmonii. Jedna z dalších harmonii je Generování frekvence 10 na42. Tato frekvence je frekvence zdravého člověka. Čím je člověk starší, tím tato frekvence klesá. Když se sníží pod určitou hodnotu člověk umírá. Zpuštěním toho programu ladíme člověka zpět na tuto frekvenci. Projeví se to přílivem zvýšené energie. V generátoru AWL je několik anti-rakovinných programů. Jeden z nejdůležitějších se nachází v této kategorii pod názvem Antineoplastika. Tento program narušuje a zabraňuje rozmnožování rakovinných buněk. V této kategorii máme také všechny Schüsslerovy soli, super potraviny, probiotika a Bachovy esence. Také obsahuje různé druhy masáží.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 0/s

Simulace přístrojů

Tato kategorie obsahuje několik simulací různých bio-rezonančních přístrojů. Po zatržení příslušného přístroje provede přístroj diagnostiku a následně zpustí harmonizační program. Cena nejdražšího přístroje se pohybuje okolo 120 000 euro. Velmi důležité programy jsouAktivace světla do buněk, Zvýšení elektrického napětí v buňkách -50-110mV, Zvýšení polarizace+ a – mezi membránou a centrem buňky. Pro doplnění informace rakovinné buňky mívají jen okolo -15 mV. Další harmonizace v tomto sloupci jsou harmonizace vodíkem, xenonem, organo-preparáty, éterickými oleji, Ajurvedskými rostlinami, Bachovými květy aj. Na konci sloupce najdeme různé frekvence stavu vědomí mozku. Po zatržení příslušné hladiny program zjistí Vaši současnou frekvenci mozku a začne ji snižovat nebo zvyšovat podle toho jakou zvolíte. Od známých, jako je například hladina Alfa, Beta, Theta, Delta, ale i neznámých západní medicíně, které používají Tibetští mniši. Je to hladina Epsilon 0,1 Hz, při které se propojuji srdce a mozek. Dochází ke koherenci obou mozkových hemisfér, tepu srdce a dýchání. Spouští se asi 1300 ozdravných procesů v těle. Velmi dobré je tuto frekvenci nastavit na noc, aby v noci mohly probíhat ozdravné procesy. Další hladiny jsou Gama, Hypergama, Lamda a Hyperlamda..Čím vyšší hladina, tím k většímu zklidnění dochází v těle i duši. Tyto hladiny se pohybují od 40 – 340 Hz. Z počátku nastavujte tyto hladiny jen na několik minut a postupně přidávejte. Tibetští mniši se to učí roky a vy se do těchto stavu dostanete během několika minut. Když to přeženete, může některé z Vás silně rozbolet hlava. V kombinaci s programem Aktivace 6 dimenze, kdy se frekvence Vašeho těla zvýší na frekvenci Avatarů, (tento program se nachází v sekci HOLONANOBOTI), Vaše pocity v těle mohou dosahovat stavu nirvány. Vaše Aura pak dosahuje vzdálenosti desítky i stovky kilometrů. Průměrné vyzařování aury lidí je 1,5-3 m. U léčitelů je to kolem 15-25 m. Nacházejí se zde také i programy proti závislosti na kouření a pití alkoholu.

Doporučené nastavení toho programu:  Dle individuální potřeba klienta
Pulzace 0/s

Strom života

Je to jedná z nejsilnějších harmonizačních kategorii. Tyto programy jsou od Arkadije Petrova a jsou popsány v knihách Světelné desky. Tato kategorie obsahuje velké množství speciálních paprsku, které vykonávají svou práci. Každý paprsek se důkladně popsán na co se používá. Každý program to perla. Léčí fyzické i psychické problémy. Při jakémkoliv léčení použijte program Harmonizace energo-informačního pole. Máte velmi mnoho kategorii léčby, ale programy z této kategorie, by jste měli využívat co nejvíc.

Doporučené nastavení toho programu:  5x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s

Nálepky

V této kategorii můžeme využít holografické nálepky. Nálepky jsou opatřeny určitými léčebnými frekvencemi, které působí na orgány a psychiku. Po vybraní určité nálepky a stisknutí tlačítka start se nálepka holograficky nalepí na žíly z vnitřní strany obou rukou. Pokud použijeme nálepku na bolest, musíme do horního okénka vlevo nahoře určit místo nalepení, např. levý loket. Můžeme použít i více nálepek najednou.

Emoce

„Emoce,“ napsal Aristoteles (384–322 př. n. l.), „jsou všechny ty pocity, které mění lidi natolik, že ovlivňují jejich úsudky, a které jsou také doprovázeny bolestí nebo potěšením. Takové jsou vztek, lítost, strach a podobně, s jejich protiklady.“ Emoce jsou skutečně heterogenní kategorií, která zahrnuje širokou škálu důležitých psychologických jevů. Některé emoce jsou velmi specifické, pokud se týkají konkrétní osoby, předmětu nebo situace. Jiné, jako je úzkost, radost nebo deprese , jsou velmi obecné. Některé emoce jsou velmi krátké a sotva vědomé, jako je náhlý nával rozpaků nebo výbuch hněvu. Jiné, jako je dlouhotrvající láska nebo doutnající zášť, jsou zdlouhavé, trvají hodiny, měsíce nebo dokonce roky (v takovém případě se mohou stát trvalým rysem jedince). V této kategorii najdeme různé negativní emoce, kterých se můžeme zbavit nebo lépe řečeno rozpustit pomocí bylinných esencí. V kategorii si vybereme určitou emocí, označíme jí a po stisknutí tlačítka start se spustí určitá frekvence esence bylinek. Můžeme ji dokonce i cítit, protože jsou naprogramovány i jako aroma terapie.

BioSignatures – BioGeometrie

BioGeometrie je věda, která se zabývá energií tvaru; používá tvary, barvy, pohyb, orientaci a zvuk k vytvoření vibrační kvality, která vyrovnává energetická pole. BioGeometrické tvary jsou dvou nebo trojrozměrné tvary speciálně navržené tak, aby interagovaly s energetickými poli Země a vytvářely vyrovnávací účinky na více úrovních biologických systémů.

Ve tvarech BioGeometry a BioSignatures mluvíme o designovém jazyce. Snažíme se číst energetický jazyk přírody, který se projevuje ve tvarech, které vidíme. My je nevytváříme, ale objevujeme, velmi podobně jako elektřinu, kterou jsme nevytvořili, ale naučili jsme se s ní manipulovat. Musíme se naučit tyto tvary dešifrovat, abychom je mohli používat. V BioGeometry nebo BioSignature není žádná symbolická hodnota ani žádný význam. Jsou funkční jako integrované obvody na počítačových čipech a nejsou závislé na žádné víře nebo skepsi ze strany uživatele.

Tvary biogeometrie vyrovnávají tělesné energie na různých úrovních; pozitivní účinky jsou obvykle pociťovány na emocionální, mentální, duchovní i fyzické úrovni. Bylo zjištěno, že jsou účinné ve velmi širokém rozsahu, včetně ochrany před škodlivým zářením vycházejícím ze Země, který je považován za hlavní příčinu rakoviny a různými typy znečištění způsobeného člověkem. Pro specifické léčebné účely probíhá výzkum ve spolupráci s lékaři ve vědě BioGeometry, BioSignatures, která se zabývá energií tvaru ve vztahu ke specifickým funkcím tělesných orgánů.

Dr. Ibrahim F. Karim provedl rozsáhlý výzkum a zjistil, že tvary BioGeometry mají tři primární vibrační kvality:1) Negativní zelená. 2) Vyšší harmonická ultrafialová. 3) Vyšší harmonická zlata. Pouze tvary, které vytvářejí energetická pole se všemi třemi složkami, nazývané BioGeometry3 (BG3), jsou tvary BioGeometry.

V kategorii BioSingnatuty označíme určité orgány, které potřebujeme energetický posílit. Po stisknutí tlačítka start se tyto energetické symboly nahrají holograficky v 3D přímo do vybraných orgánů. Pokud je energie v orgánů malá, tak tento symbol energeticky doplní tuto energii do potřebné výše. Pokud ji orgán už nepotřebuje, přestane tuto energii čerpat. Nemůže tak v žádném případně žádný orgán energetický přebít. Symboly jsou převzaty přímo z matric přírody a funguje na bázi biorezonance.

Foto-terapie

V této kategorii můžeme využít přenosu informaci zdravých orgánů a buněk pomoci přenosu informace z jedné fotografie na druhou „fotografii“ lépe řečeno přímo na člověka který je harmonizován.

Na levé straně je fotografie člověka na kterém je prováděn přenos informací. Měla by být stará maximálně 6 týdnu. Vpravo si do databáze nahrajeme několik fotek z dětství z doby, kdy jsme byli co nejzdravější a ideálním duševním rozpoložení – šťastni. Minimálně jednu fotku. Na fotkách nesmí být žádná jiná osoba a žádné další předměty. Ideálně je dobré si tuto fotku ořezat v nějakém počítačovém programu na úpravu fotek.

Z fotky jsou programem zneutralizovány chemické látky a různé negativní vyřazování. Po stisknutí tlačítka start se začnou přenášet informace a matrice zdravých buněk z fotek dětství přímo do těla klienta.

Tuto kategorii můžeme také použít i tak, že místo fotky z dětství nahrajeme zde nějaký vyfocený kvalitní lék, rostlinu nebo symbol aj. a pak po spuštění tlačítka start se tyto informace nahrají přímo do organismu klienta.

Turbo tlačítko

Při zapnutí tlačítka Turbo se přenosy několikrát zrychlí a účinnost harmonizace je rychlejší a účinnější. Pro některé velmi citlivé osoby to může být v určitém případě příliš silné. Po kliknutí na tlačítko Turbo zapne turbo režim ve všech kategoriích.

Harmonizace zvířat

V této kategorii máme 8 skupin zvířat. Jsou to Koně, Psi, Kočky, Ptáci, Prasata, Ryby, Plazi a Hlodavci. Pokud klikneme na jakoukoliv skupinu, objeví se v pravém okně spoustu různých nemocí, které tyto zvířata trpí. Tyto nemoci jsou celkem podrobně popsány a také je možné nastavit jejich harmonizace

HOLONANOBOTI

Je to velmi specifická technologie. V této kategorii naleznete 33 skupin nanobotů. Každá skupina vyvíjí jinou pracovní činnost. Například čištěni cév, roznášení kyslíků, oprava orgánů. Tito holonanoboti nesou řízení lidským tělem, mozkem, imunitním systémem atd. V každé skupině jich pracuje několik desítek miliónů. Pracuji zcela nezávisle. Mohou pracovat i mimo tělo. Dokážou zvýšit frekvenci těla 10 na 48-52. Toto je frekvence 6 Dimenze, kterou využívají Avataři. (Pro Vaši představu frekvence zdravého člověka je 10 na 42.) V kombinaci s programem Lamda a Hyperlamda, která se nachází v kategorii Harmonizace, pak můžete zažívat stavy absolutního klidu. Někteří tomu říkají stav nirvána.

Skupina

Pokud klikneme na ikonu Skupina tak nahoře najdeme znovu všechny databanky. Tyto  běžně nepoužíváme, protože každý má své osobní nastavení. Pokud zde něco nastavíme, pak se tato vybraná věc navíc, přidá ke všem klientům, kteří jsou v této skupině.

Příklad 1: Otevřeme databanku  Minerály. Označíme kámen Lapiz lazuli a Jantar. Nastavíme čas spuštění a dobu harmonizace. Ikonou Uložit to potvrdíme.  Pak tato informace je uložena a platí pro všechny klienty, kteří jsou v databázi Společná kvantová harmonizace.  Kamen Lapiz lazuli má tu vlastnost, že způsobuje větší citlivost, asi o 20-100%, otevírá třetí oko atd.. Jantar potlačuje záněty v těle. Ihned to začne působit na celou skupinu.

Příklad 2: Otevřeme databanku. Afirmace. Vybereme určitou afirmaci nebo mantru. Nastavíme čas spuštění a dobu harmonizace. Ikonou Uložit to potvrdíme.  Pak celá tato skupina je velmi pozitivně ovlivněna a Ti co to vnímají, uvidí, že se většině lidi ve skupině rozšíří Aura.

Doporučené nastavení toho programu:  Na určitou dobu.

Někteří terapeuti postupují jiným způsobem. Nastaví si základní léčbu pro všechny klienty přímo ve skupině. Např. Harmonizaci aury, meridiánů, hormonů, DNA, dimenzí, afirmace, modlitby, detox a pak v osobním nastavení doplní určitou specifikaci dalších problémů, které má daný klient. Můžete si vybrat způsob nastavení, který Vám bude lépe vyhovovat.

Velmi dobré je, když si klienti přečtou před zpuštěním harmonizace AWL1 kvantového generátoru 3x tuto uvolňující afirmaci.

Mé podvědomí i vědomí se v této chvílí s láskou otevírá všemu novému a krásnému, co kladně obohatí můj život. Opouštím své staré mentální vzorce a přijímám jen takové nové programy, které mě posunou v životě dál. Přijímám všechny vysílané informace z kvantového generátoru, které mě přivedou k větší lásce, vnitřnímu pokoji, tělesné a duševní harmonii. Tato touha se nyní stává v mém životě živou realitou. Amen.

Při kvantové harmonizaci na dálku se osvědčilo, že si klienti každý den ráno i večer, tuto afirmaci přečtou 3x po sobě. Dochází pak k lepšímu propojení podvědomí s kvantovým generátorem. Účinnost harmonizace je pak průměrně o 40% účinnější. Čtení této afirmace po dobu 3. týdnů je velmi důležité. Pak už ji nemusí klient opakovat tak často.

Proto je dobré tuto afirmaci vytisknout a dát klientovi sebou.

Program bude průběžně aktualizován. Pokud se objeví po připojení hláška nové aktualizace, tak si je můžete stáhnout do PC. Databanka klientů nebude smazána.

Momentálně existují 3 varianty přístroje AWL1, AWL2 a AWL3. Základní model AWL1 lze rozšířit na AWL2 kde je možné léčení zvířat, kterých má v databází 8 skupin. Od léčení koní až po léčení hlodavců. AWL3 je dále rozšířen o skupinu holografických nanobotů. Holonanoboti využívají úplně jinou technologii. Pracuji samostatně. Nejsou řízení lidským tělem a dokáži pracovat i mimo tělo. Mohou například čistit cévy, přenášet kyslík, zvýšit frekvenci těla na úroveň avatarů, atd. Celkově je jich 33 skupin a každá skupina vykonává jinou práci. Každá skupina obsahuje desítky miliónů holonanobotů. Je také možnost rozšířit základní verzi o holonanoboty bez léčení zvířat.

Bůh Vám žehnej ve Vaši náročné práci. Přeji Vám, abyste pomoci tohoto programu pomohli hlavně sobě, následně svým klientům a prožili mnoho krásných dnů v radosti a s pokojem v duši

 Alex Waldemar Laufersweiler