Návod k obsluze

AWL1 – Quantum Multifunction Generator

Program je přizpůsoben i dotykovým obrazovkám. Je ho možné nainstalovat do kvalitnějších tabletů, které mají Windows. Potom mezi Vámi a klientem nevzniká žádná bariéra. Při společném rozhovoru sem tam kliknete na nějakou ikonu a nastavíte nějakou harmonizační léčbu, kterou můžete už během hovoru telemetricky aplikovat. Během několika minut můžete u klienta pozorovat viditelné změny.

 Kliknutím na tlačítko Start se dostaneme na stránku Klienti – data. Ve spodní části se nachází ikona Nový. Klikneme-li na ní, zobrazí se nám tabulka, do které napíšeme jméno, příjmení, datum narození, bydliště a všechny potřebné iniciály klienta. Tyto iniciály jsou velmi důležité a slouží ke kvantovému přenosu informací. Minimum je vyplnit aspoň první tři kolonky. Ostatní slouží k ukotvení prvních tří kolonek a bydliště je nutné k vyrušení patogenních zón a vyčištění daného prostoru, kde člověk žije. Je to pomoci programu Zóny, který najdete dále v databázi programů. Pokud si můžete klienta vyfotit nebo Vám pošle svou osobní fotku, pak je to velmi dobré, nebo i po delší době si vzpomenete, o koho se jedná a program si ho dokáže najít i bez dalších iniciálu. K přenesení této fotografie do programu slouží ikona Fotografie. Několik centimetru pod ní se nachází ikona Poznámky. Po jejím otevření si můžete zapsat diagnózu klienta, prodělané operace, léky atd.  

Pokud máte iniciály vyplněné, klikněte na tlačítko uložit a jméno se objeví v levé části obrazovky v sekci Samostatná kvantová harmonizace. Dole uprostřed obrazovky je ikona Smazat. Pokud označíme klienta v levé části obrazovky a klikneme na ikonu smazat, tak dojde k vymazání klienta a všech jeho iniciálu.

AWL - klienti data

1) Program může pracovat on-line.

Většinou se používá k nastavení harmonizace přes připojení pomoci elektrod, když je klient fyzicky přítomen ve Vaší kanceláři.

2) Na dálku – kvantově – telemetricky

Je to automatický program, který harmonizuje klienty doma. Kvantový multifunkční generátor se k nim připojí 6 x denně v libovolnou dobu, který nastavíte pro celou skupinu lidí, již budete harmonizovat. Můžete takto harmonizovat stovky lidí najednou ve stejném čase. K tomu slouží 6 ikon umístěných vlevo nahoře s názvem  1  2  3  4  5  6. Každé číslo představuje určitou hodinu, kdy je vybraný program spuštěn. Každý má svůj individuální plán harmonizace, ale všechny se spouští ve stejném přednastaveném čase. Tento je možné nastavit ikonou Skupina, Společná kvantová harmonizace, která je hned na počátku úvodního okna na pravé straně, kam se zapisují údaje o klientovi. Ikona Skupina se nachází vpravo dole. Ikonu 1 nastavíme například v 5 hodin ráno, ikonu 2 na 7.30 hod, ikonu 3 na 9.30 hod., ikonu 4 na 13.30 hod,, ikonu 5 na 16.30 hod, a ikonu 6 na 21.30 hod.

AWL - suponova harmonizace

Pokud chceme zařadit klienta do skupinové harmonizace, klikneme na něho 2x levým tlačítkem myši. Otevře se okno a my klikneme na 1, 2 nebo 3. Podle toho na jaké číslo klikneme, tolik měsíců bude klient zařazen do skupinové harmonizace. Po zakliknutí čísla se zvolený klient přesune do skupinové harmonizace a objeví se tam jeho jméno. U konce jména se také objeví číslo ukazující kolik dnů jeho přednastavená harmonizace bude ještě trvat.

AWL - klienti data2

Všeobecné ovládání všech 40 vybraných kategorii.

Když klikneme na ikonu s názvem Osobní, objeví se tato tabulka různých databází a programů určených k harmonizaci: 

AWL - osobni harmonizace

Zde si ukážeme názorný příklad. Klikneme na ikonu Aura-Čakry. Otevře požadovaný program v tomto okně.

AWL - aura-čakry

Na pravé straně nahoře máme 4 ikony: Všechno, Zrušit, Jen vybrané, Uložit

Pokud kliknete na ikonu Všechno, tak se označí všechny věci, které jsou ve vybrané databázi. Nemusíte zatrhovat jednu položku za druhou a ušetří to hodně času.

Pokud kliknete na ikonu Zrušit, tak se všechny označené věci, které jsou v databázi, zruší. Nemusíte odklikávat jednu položku za druhou a ušetří to hodně času.

Pokud kliknete na ikonu Jen vybrané, pak se v tabulce databáze, která má 300 položek, zobrazí jen ty, co jste si vybrali a nemusíte pracně hledat, kde a které to jsou. Zase, ušetří to čas.

Pokud klikneme na tlačítko Uložit, tak vše co máme nastavené na stránce, se nám uloží a my můžeme jít do další kategorie a zase vybrat další možnost léčby. Když budeme mít vybráno například 5 kategorií, pak spustíme všech pět kategorií harmonizací najednou. Harmonizaci můžeme kdykoliv zastavit, nebo přímo během probíhající harmonizace přidat nějakou další, nebo odebrat probíhající. Nezapomeňte před odejitím z každé kategorie vždy kliknout na ikonu Uložit. Jinak se program, který jste připravili, neuloží. Jestli chcete, aby byl klient harmonizován i ve skupinové harmonizaci, nezapomeňte zakliknout také nějakou z ikon 123 456. Po zakliknutí se z bílé barvy stane černá. Pak máte přehled a víte, v kolik hodin se tento program u daného klienta spustí.

Většina databází, které obsahují hodně položek, jsou řazeny podle abecedy. Několik databází, kde není moc položek, jsou, uloženy systémově pro lepší přehlednost.

Hned na začátku každé databáze vpravo nahoře se nachází bílé pole. Toto pole slouží jako vyhledávač slov. Když například do něj napíšete zánět, tak seřadí všechny položky se zánětem pod sebe, i když někdy to může být druhé nebo třetí slovo v řádku.

Na levé straně nahoře, pod ikonami 123 456, které slouží k nastavení času pro skupinou harmonizaci se nacházejí dvě malé bíle pole. První slouží k nastavení vysílací frekvence nebo pulzaci obrazců, symbolů, bodů v meridiánech, pulzaci bodů v EFT, akupunktuře. Toto nastavení nedoporučujeme prozatím měnit. Až po úplném pochopení celého systému, můžete začít experimentovat. Ta druhá slouží k nastavení délky daného programu. Většinou se nastavují od 30-120 minut. Je dobré, aby mezi jednotlivými harmonizacemi byl odstup aspoň 1-2 hodiny, aby tělo mělo čas přenesené informace a frekvence zpracovat na fyzické i psychické úrovni. Jsou i výjimky a to jsou afirmace, modlitby, rušení geopatogenních zón, rušení negativního vyzařování z wi-fi sítě a některé další, které mohou běžet non-stop. Tyto výjimky jsou označené a poznáme je podle toho, že mají konci svého názvu napsané NS.

Pod těmito dvěma políčky bílé barvy se nachází jedno delší pole bílé barvy, do kterého můžete napsat cokoliv. Toto vybrané bílé pole má vyjímečnou pozici. Příkaz nebo informaci, kterou do něho napíšete, bere program za svou prioritu. Tímto způsobem můžete použít i to, co v databankách není. Jestli, ale uděláte chybu a klienta by to mohlo poškodit, nebude program Váš příkaz akceptovat. Tak například v databází nenajdete bylinku, kterou byste Vy použili k léčbě. Stačí ji dopsat do toho dlouhého bílého pole a frekvence této byliny bude zařazena do vysílacího kvantového přenosu jako první. Nebo v programu zvuk nenajdete oblíbenou píseň, kterou byste chtěli léčit. Stačí napsat jméno písně a třeba interpreta, který ji zpívá a po spuštění programu se tato píseň začne přenášet do podvědomí daného klienta.

Uprostřed obrazovky najdete tlačítko Transmision. Po kliknutí na tuto ikonu se přenesou informace, matrice nebo frekvence na předem zvolené místo, lahvičky, vody, cukru aj. Hlavně budou mít radost Ti, co pracuji s homeopatiky, protože se jím dostává do rukou nástroj, se kterým si budou moci vyrobit jakékoliv homeopatika a v jakékoliv potenci. V databázi jich mají asi 11 500 a mohou si doplnit i své vlastní. Stačí je napsat jen do toho delšího bílého pole vlevo nahoře.

Vpravo dole máme tlačítko Start. Tímto můžeme spustit ihned jakoukoliv vybranou položku z databáze. Například jsem v databázi vitamíny. Nastavím vitamín C a B12 a můžeme frekvenci těchto vitamínu ihned spustit tímto tlačítkem.

Pokud chceme odejít, klikneme na ikonu Stop a ikonou Zpět, které je vlevo dole se dostaneme k dalším 40 databázím. Nebo klikneme na ikonu Uložit a zvolený vitamin C a B12 se uloží a pak je můžeme požít harmonizaci se všemi vybranými databázemi najednou.

Takto vypadají databáze, které jste vybrali k léčení ikonou Uložit. U každé z nich svítí červený bod. U neaktivních programů svítí modrý bod.

AWL - osobni harmonizace

Uprostřed panelu je okno s názvem Tri-vector Holographic Analyzer

AWL - tri-vector

Tento nám ukazuje přenos informací probíhající harmonizace. Zda probíhá nebo ne, ale i při přenosu informací při kliknutí ikony Transmision. Pokud probíhá, tak vidíme v tomto poli 3 barevně postupující čáry. Pokud žádná akce neprobíhá, nachází se v tomto klidovém stavu.

tri-vector

Kliknutím na ikonu Klienti se vracíme zpět na začátek, kde máme uložené všechny klienty v databázi. Klikneme-li na ikonu Konec, program se ukončí.

Jak celý systém funguje.

Nemohu Vám úplně podrobně popsat celý systém, i když je perfektně zabezpečen. Váš počítač je napojen kvantově na super počítač. Tam je nahrán celý ovládací software. Super počítač je propojen s několika zálohovacími servery a s Akáši. Ti co neví co je Akáša, tak jednoduše řečeno databanka, kde jsou uloženy všechny informace. Váš počítač nebo notebook, slouží jenom jako klávesnice a paměť pro Vás, abyste věděli, koho máte v databázi a jakou harmonizaci jste nastavili. Vzorky vysílané ze super počítače jsou absolutně čisté a nezatížené negativní energiemi nebo informacemi. Pokud nastavíte v databázi například jablko, tak superpočítač projede celou Akáši a vyhledá to nejlepší vhodné jablko ze všech tisíce odrůd, které má k dispozici. Program je natolik inteligentní, že s Vámi bude komunikovat v jakémkoliv jazyce, na Vaši úrovni a s Vašimi myšlenkami. Zdá se Vám to nemožné. I dnes na internetu některé internetové obchody mají nahrány software, který podle Vašich dotazů s Vámi komunikuje a nakonec Vás přesvědčí ke koupí výrobku nebo služby. Říká se tomu uměla inteligence. Po nastavení všech parametrů harmonizace můžete i Váš počítač vypnout a program neustále dále pracuje. To platí jen pro skupinovou harmonizaci. Šetříte tak spotřebovanou energii i počítač. Při práci s klientem v kanceláři počítač nevypínejte, pokud naskočí do režimu spánku, harmonizace se zastaví a pokračuje až po probuzení počítače.

Rozšiřující vysvětlení k jednotlivým databázím.

Pokud byste chtěli podrobné vysvětlení ke každé databází, co vše znamená, tak bych do konce života neměl nic jiného na práci. Není to v mých silách, abych to vše popsal. Jenom například I-ťing, který se k léčbě používá už 6000 let obsahuje tolik informací, že musíte přečíst desítky knih, abyste pochopili, jaké má možnosti. Ani já je neznám. Ale vím, že pokud moje tělo potřebuje nějakou informaci, tak si ji z jednotlivých symbolu natáhne. Pokud najdete něco, čemu nerozumíte, nebo nevíte s čím to má souvislost, hledejte informace na internetu nebo v knihách. Nějaké věci můžeme zkonzultovat osobně na semináři.

Aura – Čakry

Je to celkem složitý program, který má mnoho podprogramů. Je nastaven na základních 12 čaker. V databázi je jich 13, protože ženy mají 1 čakru jinou. Velmi důležitá je čakra 1+9. Jsou už v astrálním těle. Pokud nepracují tak jak mají, nedostane se dostatek energie do třetí čakry. Ta ji nemůže následně rozvádět dobře do dalších. Program vertikalizace čaker otáčí čakry s vodorovné polohy směrem nahoru. Tak byly původně nastaveny. Po staletích soustředění se jen na sebe a odpojení se od zdroje světla se přetočily, tak jak je máme nyní. Polarizace nám pomáhá, abychom v těle měli správně nastavené + a -.  Program C, Cis, D, Dis atd. nám projíždí celou oktávu tonu a snaží odstranit blokády na čakrách zvukem. Holografický program Mudry Vám spíná energii v rukách pomocí jednotlivých muder po jedné minutě. Harmonizují se tím, meridiány. Halitová sůl natahuje na sebe negativní energii do sebe. Po několika minutách tato sůl shoří ohněm, který provede očistu energetických polí. Stříbro pak během tří minut dokončí tuto očistu. Zlato pak po dobu 7 minut auru harmonizuje. Nahodí se holografická Merkaba na harmonizující se postavu. Nahoře se točí doprava, dole doleva. Ta navozuje větší spojení těla, ducha i duše. Harmonizuje se levá i pravá hemisféra. Začínají se harmonizovat jemnohmotná těla. Začínají se točit proti sobě velkou rychlostí a ucelují se díry v auře. Začíná se vytvářet plazma a celá aura je energetický hustší. Aura se zvětší na několik desítek metrů. Průměrně ji mají lidé kolem 1,5 metrů. Někteří jedinci dosáhnou rozšíření aury na několik kilometrů. Pokud tento program běží například s modlitbami a afirmacemi, pak aura dosahuje u některých lidí několik desítek kilometrů. Celým čakrovým systémem začíná více proudit energie zvaná kundalini. Pokud přidáme Rhodium a Iridium, tak vše má ještě silnější účinek. Frekvence drahých kamenu dále aktivuje všechny probíhající změny. Jednotlivé programy se vypínají nebo zapínají po dobu nastavené léčby automaticky. Velmi dobře tento program působí v synergii s programem Modlitby, Afirmace, Meridiány, EFT a I-ťing.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7 000/s Při pulzaci kolem 100 000 se někteří lidé začínají usmívat nebo smát. Asi se aktivuji hormony štěstí.

Aura-Sóma – Equilibrium AWL

V této kategorii je celá sada dvoubarevných lahviček. Equilibrium obsahujících energie barev, rostlin a minerálů. Obsahuji původní recepturu, ale jsou do nich nahrány absolutně čisté frekvence minerálu a rostlin přímo z Akáši. Proto by měly mít větší účinnost harmonizace.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 120 minut.
Pulzace 7/s  večer

Meridiány

Při tomto nastavení musíme dávat pozor, jestli chceme harmonizovat všechny meridiány najednou, nebo podle orgánových hodin. Když máme označené okénko podle orgánových hodin, tak se harmonizuji postupně během 24 hodin.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 40 minut. 
Pulzace 7/s  odpoledne

Orgány

V této kategorii máme několik desítek orgánů, které harmonizujeme Riffeho frekvencemi, Fibonacciho rovnici aj. Tato kategorie úzce souvisí s buňkami, proto je vhodné spouštět tyto kategorii Orgány a Buňky současně.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 90 minut.
Pulzace 7/s  odpoledne

Buňky

V této kategorii jsou buňky harmonizovány nahozením původních zdravých holografických matric na všechny naše buňky.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 90 minut.
Pulzace 7/s odpoledne

Dna – RNA – Chromozómy

V tomto programu se nahazují nové holografické matrice na poškozené. Je aktivován program na prodlužování telomeru.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 120 minut.
Pulzace 528/s  dopoledne

Hormony

Tento program hlídá menstruační cyklus ženy podle jejího genetického kódu a snaží se nastavit optimální hladinu hormonu, podle fáze cyklu, ve které se právě nachází. Nepouštět u těch, které berou antikoncepční tablety. Mohly by je vyrušit. U mužů vyrovnává hladinu průběžně.

Doporučené nastavení toho programu: ženy 2x denně po dobu 40 minut.
Pulzace 7/s  ráno a večer

Doporučené nastavení toho programu: muži 1x denně po dobu 60 minut. Pulzace 7/s  večer

Aminokyseliny

Vysílá frekvence a informace aminokyselin.

Doporučené nastavení toho programu:  2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Vitamíny

Vysílá frekvence a informace aminokyselin.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 40 minut.
Pulzace 7/dopoledne/odpoledne/večer

Prvky

Vysílá frekvence a informace prvků

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 40 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne/večer

Ovoce

Vysílá frekvence a informace ovoce

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne

Zelenina

Vysílá frekvence a informace zeleniny.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  odpoledne

Byliny

Vysílá frekvence a informace bylin.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Minerály

Vysílá frekvence a informace minerálů, kamenů.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Barvy a paprsky

Můžeme je vyžít jako terapii světlem. Obsahuje všechny léčivé barvy všech dimenzí. Kromě barev zde můžeme využít k harmonizaci speciální paprsky. O jejich léčebných účincích se můžete dočíst na internetu nebo v knihách Arkadije Petrova Světelné desky.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Zvuk – frekvence

Tato kategorie je velice variabilní a lze ji využít mnoha způsoby. Máme tady jednak přednastavené Solfeggiho léčebné frekvence, dále několik známých skladeb a písní, zvuky přírody, ptáků, vody, delfínů, hudebních nástrojů atd. Rozhodně v této kategorii nebudeme používat ikonu vše. Vybereme píseň a označíme ji v seznamu například Ave Maria, potom označíme ikonu, kdo ji bude zpívat, například mužský sbor. Pak označíme ikonu, kdo je bude doprovázet, například symfonický orchestr, dále pak označíte můj vlastní hlas.

Když dáte nakonec Start, bude výsledný zvukový efekt tento: V písni Ave Maria budete zpívat sólo první hlas, bude Vás doprovázet mužský sbor a symfonický orchestr.

Jeden z nejlepších léčivých nástrojů pro každého člověka je jeho vlastní hlas, proto je vhodné ho tam často zařazovat. V databázi také naleznete program Píseň mé duše. Také velmi důležitá věc. Při narození, každý dostal do vínku svoji léčivou píseň. Ale my jsme ji přestali vlivem stresového prostředí vnímat. Má velmi harmonizační účinky a zklidňuje naši mysl.

Hudba 1,618 Fí a Hudba 3,14  Pí je hudba poskládaná podle Fibonacciho vzorce a zlatého řezu v hudbě. Najít tyto písně můžete také tak, že do internetového prohlížeče dáte vyhledat na youtube např. Fibonacci music nebo music 3,14 atd. a najdete spoustu velmi léčebných písní a skladeb. Jejich název pak můžete napsat do našeho speciálního okénka vlevo nahoře. Pokud napíšete i interpreta, tak to bude přesně tak, jak jste to našli na internetu. Doporučuji však ještě označit políčko, Převést na 432 Hz a celá skladba bude kvantově  převedena do původního kosmického ladění. Ladění komorního A 440 Hz zavedli Ilumináti před druhou světovou válkou s úmyslem poškozovat náš nervový systém a ovládat lidi přes media.

Pokud nahoře do speciálního okna nenapíšete nic, ani neoznačíte žádnou konkrétní skladbu s naší malé databáze a zatrhnete jen Hudba 1,6 nebo Hudba 3,14, začnou se postupně vysílat skladby přímo z Akáši, jedna píseň za druhou po dobu co jste určili v nastavení. Písně vybírá počítačový program sám. Jsou vybírány skladby s tóny, které nejvíc klient v danou chvílí potřebujete.

Také můžete do našeho okénka napsat vybranou píseň i interpreta například Lásko Bože lásko, Josef Černý, kterou hraje cimbálová muzika a k tomu označíme navíc, klavír, zvony, bubny, tibetské mísy, tekoucí vodu, zpěv ptáků, atd. a když zmáčknete Start, tak se všechno vybrané přidá k této původní skladbě. Nezapomeňte přidat převod na 432 Hz. Máme také v databázi zesílení harmonických frekvencí. Dovedou dát větší léčebnou sílu do skladeb nebo zvuků. Bílý, růžový a jiné šumy se používají samostatně bez skladeb. Také můžete do našeho okénka napsat frekvenci např. 70 000 Hz a určit jestli má jít do celého těla, nebo jednotlivého orgánu. Nebo 50 frekvencí najednou nebo postupně. Jsou tady neomezené možnosti, jak tento multifunkční generátor zvuku využít.

Doporučené nastavení toho programu: Není omezen i 6x denně

Číselné kódy

Grabovoj je ruský léčitel a má zajímavý dar. Dokáže určit kombinaci čísel, které se mohou dát použít k léčení různých nemocí. Neměl lékařské vzdělaní, ale má dar přesně určit diagnózu. Pomoci vizualizace, přenášel tyto čísla do nemocných orgánu a aury. V této databází se nachází přes kolem 1100 číselných kombinací různých onemocnění. Autor přidává neustále nové kombinace. Pokud se zde daná kombinace čísel nenachází, můžete ji dopsat do našeho speciálního okénka vlevo nahoře.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  ráno/poledne/večer

Patogeny

Tento program se snaží přesvědčit patogeny, aby mutovaly, pokud toho jsou schopny na příznivý kmen prospěšný pro naše tělo. Pokud ne, snaží se je vytlačit z těla ven a v poslední řadě se je snaží paralyzovat nebo zabít. Patogeny v databázi přestavují jen zástupce nějaké kategorie, a pokud tam zatrhneme patogen určité plísně, tak hledá i jejich příbuzné druhy. Pokud člověk nechce změnit jídelníček, tak účinnost tohoto programu je omezena, protože tělo je neustále překyseleno. Jakýkoliv patogen můžete vepsat do okénka vlevo nahoře.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 20 minut.
Pulzace 70 000 /s

1-5 Dimenze

Každá dimenze má své číselné řady, barvy + různé harmonizační symboly, které harmonizují fyzickou až astrální úroveň. Není dobré pouštět všechny najednou, ale každou v jiném čase. Nejlépe postupně 1. Dimenze. Když skončí, tak za 2 hodiny další a postupně až do 5. Dimenze. Pátou dimenzi zařaďte do léčby až později. Má silnou vibraci a každý ji nemusí dobře snášet.

Číselná řada 1. Dimenze je 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 atd.        barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 2. Dimenze je 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 3. Dimenze je 10,100,1000,10 000,100 000  atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 4. Dimenze je 1,12,144,1728,20736,248832 atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Číselná řada 5. Dimenze je 1+2+3+4=10  1:2,2:3,3:4,4,5  atd.      barvy + různé harmonizační symboly

Každá dimenze má své speciální symboly, tvary a barvy, kterými se dá daná dimenze harmonizovat. Harmonizaci těchto dimenzí, odstraňujeme naše fyzické, psychické, mentální i dědičné bloky. Všechny informace najdete v knize Kosmické symboly od Dr. Dietharda Stelzla.  Doporučuji zakoupit.

Doporučené nastavení toho programu:  1x denně postupně jednu dimenzi za druhou po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s

Akupunktura 1-3

V těchto kategoriích můžeme najít spoustu akupunkturních bodů, kterými se dá ovlivnit harmonizaci různých orgánů. Stačí si jen najít ty orgány, které potřebujeme energeticky ovlivnit k lepší funkci. Jsou to akupunkturní body tváře, přední i zadní části těla. V databázi vyhledávání zadáte třeba žlučník. Může se objevit i vícekrát pod sebou. Není to chyba, že byl omylem napsán vícekrát, ale některé orgány mají k harmonizaci více akupunkturních bodů. Pokud se takto objeví, zatrhněte všechny. Ti, kteří se zabývají akupunkturou hlouběji, můžou napsat do našeho speciálního řádku přímo názvy akupunkturních bodů podle čínské medicíny, které chtějí harmonizovat.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

I-ťing

I-ťing se k léčbě používá už 6000 let. Obsahuje tolik informací, že musíte přečíst hodně knih, abyste pochopili, o co se vůbec jedná. Ani já je všechny neznám. Ale vím, že pokud moje tělo potřebuje nějakou informaci, tak si ji z jednotlivých symbolu natáhne. Odstraňuje velmi hodně psychických bloků na různých úrovních. Program je nastaven tak, že po spuštění harmonizuje celou rodovou linii 7 generací dozadu, +2 dopředu, aby se to mohlo srovnat i u našich dětí, respektivně i našich vnoučat. Toto generační nastavení je použito i při afirmacích a modlitbách.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s dopoledne/odpoledne

SRT – Spiritual Response Therapy  (Terapie duchovní odezvy)

V této kategorii je využito několik desítek obrazců z SRT terapie, kterými můžeme podpořit harmonizaci našeho těla.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Homeopatika

Pokud se zabýváte homeopativní léčbou, tak máte absolutně jedinečný nástroj, kterým můžete vyrobit jakékoliv homeopatika, v jakékoliv potenci. V databázi jich máme asi kolem 11 500. Jsou seřazeny podle abecedy. Pokud dané homeopatikum nenaleznete, stačí ho napsat do levého okénka nahoře s příslušnou potencí.  Pokud nenapíšete danou potencí, tak program sám určí vlastní potenci k zadanému člověku.

Doporučené nastavení toho programu: 1x denně po dobu 20 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Sanjjevini orgány, nemoci

SRI SATHYA SAI BABA byl duchovní léčitel, který vytvořil speciální mantry-modlitby na léčbu 60 orgánů v těle a 260 nemocí. Další sanjjevini mantry stále přibývají, nové můžete dopsat do levého okénka nahoře. Stačí napsat jen zkratku, pod kterou ji na internetu najdete a napíšete například DS 280.

„Silná vůle je ten nejlepší posilující lék. Vůle se stane silnou, když víte, že jste dítětem nesmrtelnosti, či člověk, který získal milost Boží. Léky a nemocniční péče jsou pro ty, kdo pochybují, váhají a hádají se o to, jestli je tento lékař lepší než jiný a tento lék silnější než ty ostatní. Pro ty, kdo se spoléhají na Nejvyššího lékaře, je lékem, který uzdravuje, Jeho jméno.“SRI SATHYA SAI BABA

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne/večer

Afirmace L.L.Hay, Afirmace ostatní

Afirmace jsou krátké a posilující věty (prohlášení), které záměrně opakujeme buď nahlas, nebo v myšlenkách, abychom ovlivnili svůj život k lepšímu. Afirmace by se měly uchytit v našem podvědomí a stát se naším vnitřním přesvědčením. Afirmace je pozitivní myšlenka, která mění naše zatuhlé myšlení a pomáhá odstraňovat naše špatné myšlenkové programy, které jsme si během života vytvořili nějakými negativními zkušenostmi, přebrali je od svých rodičů, nebo se přenesly z genetického kódu našich předků. Tvoříme je v přítomném čase a s jedním záměrem, např. pro téma sebepřijetí může afirmace znít: Mám se ráda a přijímám se, taková, jaká jsem. Afirmace od L.L.Hey jsou přidružené k určitým onemocněním jak fyzických, tak duševních. Afirmace působí na všechny úrovních našeho bytí. Zvětšují imunitu našeho těla a začínají se produkovat hormony štěstí. Ty nám vytvářejí dobrou náladu. Začínáme být klidnější a radostnější. Doporučuji si často pouštět databázi Superlativy. I s Bible můžeme čerpat poučení od Apoštola Pavla, který nám radí: Bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.

Doporučené nastavení toho programu: 3x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  ráno/dopoledne/odpoledne

Modlitby

Většinou máme velmi zkreslenou představu o modlitbách. Většina je těch neustálé jen žebrajících, aby pro nás bylo něco uděláno bez toho, abychom v životě něco chtěli změnit. Modlitba má nás vést k poznání sebe sama a uvědomění si svých chyb. Učí nás větší pokoře a soucitu. Správná modlitba nás přivádí k vnitřní radosti. Nastoluje klid a harmonii v duši. Učí nás se napojit na bezpodmínečnou lásku – Stvořitele celého vesmíru. Celý náš život se pak stává modlitbou, krásnou libozvučnou melodii harmonických tónů rezonujících s celým vesmírem. Modlitba je každý hluboký nádech a výdech. Modlitba je každá projevená radost, soucit, upřímný smích, každé poděkování. Modlitba je přání hezkého dne, upřímná vzpomínka na naše blízké, něžné pohlazení, vyznání lásky. Modlitba je s radostí zazpívaná píseň, radostný tanec, nebo každý projevený skutek lásky ze srdce. Modlitba je každý prožitek upřímné radosti. Sdílíme-li se druhými a darujeme jim lásky plná slova i to je modlitba.  Modlitba je dýchání naši duše s Bohem.

Nedoporučuji setrvávat delší dobu mluvení o svých chybách (ty nás zbytečně deptají a v hladině alfa, když se modlíme, ukotvují), ale i prosbách, (mnohdy si přejeme to, co pro nás není dobré a Stvořitel přece ví, co nejvíc v daný den potřebujeme). Věnujte se hlavně děkování, za vše co jste už dostali, chválení a vyprošení si požehnání pro celou svou rodinu, přátele, sousedy a známé. Na zakončení je dobré použít větu,“ Staň se podle Tvé svaté vůle“ a na konci řečené Amen znamená – stalo se.  Na své starosti a problémy zapomeňte. Ony se za Vás řeší na vyšší úrovni. To nejpodstatnější na závěr. Přestaňte už konečně bojovat se svými hříchy a chybami. Je to zbytečné plýtvání Vaší energie. Budete je stále opakovat dokola. Jediná věc, jak se jich můžete zbavit a zaručeně to funguje je ta, že ihned po probuzení, než vstanete z postele, napojíte své myšlenky na nebeskou centrálu a začnete vysílat např. tuto prosbu:

Děkuji a jsem vděčný za to, že jsi mne probudil do nového dne. Děkuji Ti, že tento den nemusím být živ jen z jídla, které si mi připravil, ale i ze vší krásy přírody, kterou mne obklopuješ a každého slova vycházejícího z Tvých úst. Děkuji Ti, že i dnes mi dáváš do každé buňky tolik zdraví a energie, že vše co mě dnes čeká s Tvou pomocí zvládnu. Mám mnoho plánů, které chci realizovat, ale ne má vůle, ale podle Tvé vůle, ať se vše stane. Prosím o požehnání pro mé přátelé, mou rodinu a všechny lidi dobré vůle. Otevři moje oči, abych viděl všechny potřebné kolem sebe a mohl tak projevit skutky lásky, všem lidem, co si mi dnes pošleš do cesty. Prosím, dej do mého srdce lásku, radost, pokoj, soucit, naději a další duchovní dary, které uznáš za vhodné. Dej, aby moje ego už nemělo vládu nade mnou, ale mohl jsem zářit Tvou bezpodmínečnou láskou, jak vybroušený diamant. Pokud by mé spojení s Tebou, bylo mou vinou přerušeno, pomoz mi ho ihned obnovit zpět, abych druhým nezpůsobil bolest a nepřišel tak o pokoj a štěstí, které si mi vložil do srdce. Děkuji, velmi Tě miluji a jsem Ti za všechno vděčný. Slavím a velebím Tvé svaté jméno JHVH v milosti, kterou jsem mohl získat skrze tvého milovaného syna Jeshua a Ducha Svatého. Haleluja. Amen.

Pukud jste během dne nechtěně ztratili spojení s nebeskou centrálou, tak volejte ihned zpět. Člověk sám nedokáže zvítězit nad bytostmi tmy.

V databázi máte několik upřímných modliteb, které máte jako vzor. Můžete si napsat svoje, podle toho jak to cítíte nebo vnímáte Vy. Tyto modlitby si napište do počítače a uložte do dokumentu a do záhlaví napište Moje modlitba 1. Moje modlitba 2. atd. Po zatrhnutí Moje modlitba 1, si ji program dokáže ve Vašem počítači najít. V databází je také možno označit Překlad modliteb do Aramejštiny. Všechny modlitby jsou pak vysílány v tomto jazyce. Každé slovo v tomto jazyce má velmi hluboký význam. Má silný energetický náboj ve slovech, proto dokáže význam slov velmi zesílit. Samozřejmě nejpodstatnější u modlitby je víra. Čím je větší, tím má modlitba větší sílu a účinnost. Proto proste o více víry a budete svědky zázraků.

Doporučené nastavení toho programu:  Kolikrát denně chcete.
Pulzace 0/s  mohou běžet i non-stop

Posvátná geometrie

Posvátná geometrie je nauka vycházející z klasické geometrie, ve které se dává filozofický význam některým tělesům a obrazcům, podobně jako např. numerologie dává vyšší významy číslům. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů a také v duchovním umění. Posvátnou geometrii dnes najdeme také jako součást mandal – tzv. mandaly dle posvátné geometrie můžeme vytvořit pouze za pomoci kružítka. Stejně velké kružnice, které mají na svém obvodu středy dalších stejně velkých kružnic tvoří semeno, květ i strom života a jsou sami o sobě mandalou. Ve vzniklé „síti“ můžeme najít řadu obrazců, symbolů a zákonitostí, kterých využívá i moderní architektura.

posvatn8 geometrie
823

Tyto obrazce mají zakódované do sebe série čísel a matematických rovnic, které jsme si ukázali už v Dimenzích 1-5. Pomoci těchto symbolů můžeme opravovat různé emocionální, duševní i fyzické problémy. Máme je v přírodě všude kolem nás, ikdyž je někdy nevidíme. Proto pobyt v přírodě uzdravuje. V každé životní formě lze nalézt jednoduché geometrické vztahy, které jen dokazují geometrickou povahu vesmíru. Například včely vytvářejí plástve tak, že jejich buňky mají tvar pravidelných šestistěnů, schránky loděnek, šneků a dalších živočichů tvoří logaritmické spirály, růst rostlin dodržuje Fibonacciho rovnici, sněhové vločky jsou formou fraktálu a lze nalézt mnoho dalších příkladů. „Schopnost zlatého řezu je vytvářet harmonii. Vzniká z jeho jedinečné dovednosti spojovat různé části celku tak, že si každá zachovává vlastní identitu, ale přitom se spojuje do většího vzoru jediného celku – vesmíru.

Doporučené nastavení toho programu: 2x denně po dobu 60 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Zóny + pyramida

Tímto programem můžete po dobu harmonizace nastavit prostor, ve kterém klient žije do optimálního energetického stavu. Kromě odstranění různých patogenních a psychosomatických zón, vymaže negativní energie lidí, kteří v tom prostoru zemřeli, vyruší prokletí v daném prostoru a spustit program feng-shuej. Tento program nastoluje harmonii v prostoru a umožňuje nerušené plynutí energie v domácnosti. Zapnutím programu cloudbuster, čistíte kolem svého domu nebo bytu vzduch. Program Pokorka, je to generátor energie, který vydává pravidelné pulzní pole + a – ve frekvenci asi 1 Hz. Na této vlně můžete vysílat lásku, radost, pokoj, aj. Stačí spouštět tuto harmonizaci jednou nebo dvakrát denně. Pyramida je program, kterým se můžete dodávat energii do celého těla. Buď určíte přesně, kde má pyramida stát, například obývací pokoj velikost základny 5 m. Obývací pokoj napíšete do okénka nahoře vlevo. To samé platí i pro program Pokorka. Nebo můžete označit pole Chodící osobní pyramida. Ta se pak neustále pohybuje nad Vámi po celou dobu harmonizace. Máte tam i možnost různé nastavení síly v pyramidě. Někdy méně je více. Nepřehánějte to s tou intenzitou. Také libovolné barvy můžete označit a pouštět postupně v pyramidě. Další program jsou Harmonizační žezla. Harmonizují pravou a levou polovinu těla, mozkové hemisféry a dodávají energii. První typ je ten, co používali faraoni, druhý typ žezel je vyroben dnešní technologii. Když použijete program na úpravu jídla v mikrovlnné troubě, tak když ho vyberete z ní, bude jídlo o několik desítek % zdravější a někteří tvrdí, že i chutnější. Poslední program je nastavení energetického štítu, Tento program se potom automatický zapíná nebo vypíná, podle toho jak klient v dané situaci potřebuje, aby mu nebyla odebírána energie lidmi, takzvanými energetickými upíry.

Program Pyramida, Žezla, Pokorka: Doporučené nastavení toho programu:  1x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 0/s  kdykoliv

Psychika

Po spuštění tohoto programu jsou aktivovány energetické body, které mají spojitost s psychikou. Při pravidelné harmonizací těchto bodu, se můžeme zbavit různých emocionálních problémů a psychických bloků.

Doporučené nastavení toho programu:  1x denně po dobu 40 minut.
Pulzace 7/s  dopoledne/odpoledne

Mudry

Mudry se používají při léčení. Jejich funkce je založena na regulaci toku energie v těle. Měly by se cvičit oběma rukama. Pravá polovina těla je ovlivněna cvičením levou rukou a naopak. Vzájemné doteky prstů jsou velmi důležité. V konečcích prstů máme 4 000 nervových zakončení. Mudry jsou proto tak účinné, že nervová zakončení jsou spojena s orgány a mohou je ovlivňovat, uvolňovat, povzbuzovat a harmonizovat podle naší osobní potřeby. Mudry nikdy nevytvoří přebytečnou energii, ale mají spíš funkci termostatu – optimálně vyvažují pránu. Takže až budete nemocní, uvědomte si, že to můžete někdy napravit jen správným sepnutím rukou.

Po spuštění program kontroluje tok energie v jednotlivých orgánech. Pokud jsou označeny všechny,  prochází jednotlivé mudry dává jim prioritu nastavení jednu po druhé. Pak sepne toky energie v těle kvantovým způsobem a energie prochází v těle tak, jak by klient skutečně držel vybranou mudru. Tok energie v těle se pak harmonizuje.

Doporučené nastavení toho programu:  3x denně po dobu 30 minut.
Pulzace 7/s  ráno/dopoledne/odpoledne

EFT – Emotional Freedom Techiques (Technika emoční svobody)

EFT se velice dobře vypořádává s fobiemi, strachy, úzkostmi, využívá se ve vztahových problémech nebo k řešení událostí, které doposud nebyly vámi zpracované a trápíte se jimi. 

EFT vede k jejich odblokování a tím i zbavení se dlouhodobě nezpracované emoce na kterou bývá často navázán i fyzický zdravotní problém, kterým můžete souběžně trpět. EFT pomáhá na jedné straně vaší psychice, neboť jí uvádí rychle do pohody a klidu, na druhé straně fyzickému tělu, které po psychickém vyrovnání, začne mnohem lépe fungovat a vnímáte, že se nastavují jeho správné funkce.

Nastavení programu:

Do okénka uprostřed napíšeme problém, který klienta trápí a přesný popis pocitů, které to v něm vyvolává např. :

  • strach z pavouka, jeho chlupů, očí, škaredé vizáže, jeho lezení nebo skákání, jeho kousnutí atd.
  • stahování břicha, pocit na zvracení, horko po celém těle, panika atd.

Zjistěte, co nejvíc klientu na dané věcí vadí. Čím podrobněji tuto věc popíšete, tím rychlejší bude harmonizace tohoto problému. Před zpuštěním programu EFT se zeptejte klienta, jaké číslo od intezity 1-10 by danému problému přiřadil. 1. znamená žádný problém. 10. velký problém. Když zpustíte program, tak začnou blikat body na koncích všech meridiánů a začne proudit do nich energie. Meridiány se uvolňují a do podvědomí se vysílají afirmace, které pomáhají rozpustit tyto psychické bloky. Po skončení se znovu zeptejte jaké číslo od intezity 1-10 by danému problému přiřadil. Pokud se číslo intenzity snížilo na 1-2 pak je to skvělé. Pokud se snížilo jen málo, můžeme pokračovat v harmonizaci dále, popřípadě můžeme ještě více upřesnit a specifikovat klientovy pocity např. jakou ten problém v něm vyvolává chuť, nebo jakou má barvu a pak je napište do příslušného okénka.

Tímto můžeme pracovat s jakýmkoliv psychickým problémem nebo i bolesti v různých částech těla.

Společně s programem EFT běží na pozadí také program Recliring, který napomáhá vymazávání negativních pocitů.

Doporučené nastavení toho programu: Podle dané potřeby klienta. 
Pulzace 7/s 

Detox + jiné

V této skupině jsou zařazené různé programy, které se nedaly zařadit do ostatních 40 kategorii. Máme zde celkové detoxikace, detoxikace krve a lymfy. Dále jsou tam různé druhy cvičení. Nezapomeňte označit tyto vybrané cvičení postupně, aby nevznikal chaos v energetických systémech těla. Potom následují několik druhů harmonizací, Schusslerovy soli, Bachovy květy, různé nenasycené i nasycené kyseliny, frekvence planet a další budou postupně ještě přidávány.

Doporučené nastavení toho programu:  Podle dané potřeby klienta.
Pulzace 7/s 

...

Pokud klikneme na ikonu Skupina tak nahoře najdeme znovu všechny databanky. Tyto  běžně nepoužíváme, protože každý má své osobní nastavení. Pokud zde něco nastavíme, pak se tato vybraná věc navíc, přidá ke všem klientům, kteří jsou v této skupině.

Příklad 1: Otevřeme databanku  Minerály. Označíme kámen Lapiz lazuli a Jantar. Nastavíme čas spuštění a dobu harmonizace. Ikonou Uložit to potvrdíme.  Pak tato informace je uložena a platí pro všechny klienty, kteří jsou v databázi Společná kvantová harmonizace.  Kamen Lapiz lazuli má tu vlastnost, že způsobuje větší citlivost, asi o 20-100%, otevírá třetí oko atd.. Jantar potlačuje záněty v těle. Ihned to začne působit na celou skupinu.

Příklad 1: Otevřeme databanku. Afirmace. Vybereme určitou afirmaci nebo mantru. Nastavíme čas spuštění a dobu harmonizace. Ikonou Uložit to potvrdíme.  Pak celá tato skupina je velmi pozitivně ovlivněna a Ti co to vnímají, uvidí, že se většině lidi ve skupině rozšíří Aura.

Doporučené nastavení toho programu:  Výjimečně na určitou dobu.

...

Velmi dobré je, když si klienti přečtou před zpuštěním harmonizace AWL1 kvantového generátoru 3x tuto uvolňující afirmaci.

Mé podvědomí i vědomí se v této chvílí s láskou otevírá všemu novému a krásnému, co kladně obohatí můj život. Opouštím své staré mentální vzorce a přijímám jen takové nové programy, které mě posunou v životě dál. Přijímám všechny vysílané informace z kvantového generátoru, které mě přivedou k větší lásce, vnitřnímu pokoji, tělesné a duševní harmonii. Tato touha se nyní stává v mém životě živou zkutečnosti. Amen.

Také se dobře se osvědčilo při kvantové harmonizaci na dálku, že si klienti každý den ráno i večer, tuto afirmaci přečtou 3x po sobě. Dochází pak klepšímu propojení podvědomí s kvantovým generátorem. Učinnost harmonizace je pak průměrně o 40% účinnější. Čtení této afirmace po dobu 3. týdnů je velmi důležité. Pak už ji nemusí opakovat tak často. Proto je dobré tuto afirmaci vytisknout a dát klientovi sebou.

Program bude průběžně aktualizován. Pokud se objeví po připojení hláška nové aktualizace, tak si je můžete stáhnout do PC. Databanka klientů nebude smazána.

Bůh Vám žehnej ve Vaši náročné práci. Přeji Vám, abyste pomoci tohoto programu pomohli hlavně sobě, následně svým klientům, prožili mnoho krásných dnů a měli pokoj v duši.

 Alex Waldemar Laufersweiler